19 december 2019

Groen licht voor woningbouw Pionier locatie Zegveld

De gemeenteraad van Woerden heeft in de raadsvergadering op woensdag 18 december 2019 ingestemd met de bouw van 23 woningen voor senioren op de locatie 'Pionier', aan de Clausstraat in Zegveld. Na jarenlange plannenmakerij kan worden gestart met de realisatie van de woningen.

De woningen worden gebouwd in opdracht van woningbouwcorporatie GroenWest, in samenwerking met Zegveld Zorgt. Die zorgcoöperatie van inwoners gaat ook de gemeenschappelijke ruimte beheren en activiteiten organiseren. Voor het CDA Woerden was het geen gemakkelijke afweging, getuige de uitgesproken overwegingen van raadslid Job van Meijeren hieronder.

"Voorzitter"

"De afgelopen zes, zeven jaar is er voortdurend inspanning gepleegd om op deze locatie woningbouw voor Zegveldse senioren mogelijk te maken. Het dorpsplatform en later de zorgcoöperatie Zegveld Zorgt waren warm pleitbezorger. En terecht. In Zegveld kun je nu als oudere niet oud worden. Wie spreekt met Zegvelders in het Oudeland of Weddesteyn weet: de meeste van hen waren liever in Zegveld blijven wonen, ondanks dat het in Woerden niet slecht toeven is. Het CDA Woerden heeft het plan om woningen voor senioren te bouwen op de 'Pionier' locatie dan ook altijd van harte ondersteund, en waar nodig aangespoord".

Langjarige plannenmakerij

"De plannenmakerij duurde jaren. Eerst was er een plan voor de bouw van 12 tot 14 woningen. Ook daarover bestonden wel zorgen bij omwonenden, maar het plan was goed ingepast in de omgeving. Het plan bleek echter niet betaalbaar. De beantwoording van recente CDA vragen over de financiële onderbouwing tonen dat nog eens aan. Vervolgens bleef het lang stil, maar uiteindelijk kwam het voorliggende plan tot stand. Een plan met 23 appartementen voor senioren, die geschikt zijn voor zorg aan huis. Met een gemeenschappelijke ruimte waar de Zorgcoöperatie plannen voor heeft. Dit plan is tot stand gekomen dankzij een vergaande inspanning door alle betrokkenen (initiatiefnemers, omwonenden en gemeente) om te komen tot een plan dat naar zo goed mogelijk voorziet in de behoefte van goede levensloopbestendige appartementen en dat past bij het dorpse karakter en de locatie".

Afweging

"Uit de ingediende zienswijzen en de bijeenkomst in Zegveld op 7 december jongstleden blijkt dat er bij omwonenden zorgen bestaan. Zorgen over de impact en uitstraling van de L-vormige galerijflat van 3 bouwlagen. Past dat wel in het dorpse karakter? Het CDA Woerden kan die vraag niet eenvoudigweg met "ja" beantwoorden. De fractie had ook liever een net iets kleiner plan gezien op deze locatie. Een plan met wat meer oog voor de omgeving, een plan dat aansloot op de polder die in de Clausstraat het dorp even binnenkomt. Het is ook om die reden dat het CDA Woerden vragen heeft gesteld over de mogelijkheden die er nog zijn om te optimaliseren. En dat het heeft gevraagd of alles uit de kast is gehaald om binnen de financiële randvoorwaarden tot iets beters te komen. Als je de beantwoording op die vragen leest is het helder. Na jaren van planvorming is het voorliggende plan het meest optimale resultaat. Als we nu zeggen: "Dit doen we niet, terug naar de tekentafel" is de kans groot dat er helemaal niets komt. Of in elk geval gaat het veel langer duren".

"Het CDA Woerden zal daarom instemmen met dit bestemmingsplan".

"Terug naar de omgeving. Potentiële nieuwe bewoners gaven anderhalve week geleden aan dat zij uitzien naar de bouw van dit plan. Zij wachten al zo lang. Voor de omwonenden zal het anders zijn. Het is dan ook pittig dat een plan van twee verdiepingen en 14 woningen gaat veranderen naar een plan van 3 verdiepingen en 23 woningen. Wat ik bij onze bijeenkomst wel waardeerde is dat de omwonenden altijd hebben gezocht er samen uit te komen. Dit is niet altijd ook duidelijk herkent en erkend in het proces. Het is terecht dat daarvoor excuses zijn gemaakt door de wethouder. Het CDA Woerden hoopt en wenst dat we daarvan leren".

Vervolg

"Na de vaststelling van het bestemmingsplan volgt het proces voor totstandkoming van de Omgevingsvergunning. Het CDA Woerden vraagt het college om een maximale inspanning te doen, samen met initiatiefnemers en omwonenden, om binnen de kaders van het bestemmingsplan verdere invulling vorm te geven. Er is gesproken over de groene aankleding van het pand, over de inrichting van de buitenruimte, van de speelvoorziening, en de monitoring van de het aantal benodigde parkeerplaatsen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het organiseren van een goed overleg en gesprek met inwoners hierover".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.