Deel vluchtelingen ontevreden over tentenkamp
07 mei 2024

Haalbaarheidsonderzoek Asielzoekerscentrum in Woerden

Op 18 april 2024 behandelde de Woerdense gemeenteraad het Raadsvoorstel "Formeel verzoek COA inzake asielopvang Woerden". De woordvoering namens het CDA Woerden werd verzorgd door ons raadslid Iozefina Paulet.

Sinds 1 jaar heb ik het voorrecht om raadslid te zijn in deze mooie gemeente. Ik zie mijn raadslidmaatschap als een grote verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid om de gemeente Woerden mooier te maken, om de gemeente Woerden voor iedereen toegankelijk te maken maar ook een verantwoordelijkheid om ook in beladen dossiers het gesprek aan te gaan en te verbinden. Vanavond hebben we over een onderwerp die afgelopen jaren voor polarisatie in de samenleving zorgt. Wat mij opvalt is dat als we het over asielzoekers hebben, men vergeet dat we over mensen hebben, mensen die niet kiezen maar genoodzaakt zijn om te vluchten. Vluchten voor oorlog, vluchten omdat ze niet kunnen zijn wie ze zijn, vluchten omdat ze niet lief kunnen hebben wie ze lief willen hebben en vluchten omdat ze niet kunnen geloven wat ze willen geloven. Ik hoop vanavond, ondanks onze politieke verschillen, dat we niet vergeten dat we het over mensen hebben en dat elke mens ons respect verdient. Ook hoop ik vanavond niet polariserende uitspraken en eigen interpretatie van de feiten te horen maar in plaats daarvan constructieve gesprekken en oplossingen.

De realiteit waar we nu in zitten is dat het moeilijk is om de mensen die op vlucht zijn op een waardige en fatsoenlijke manier op te vangen. Dat komt omdat meer dan de helft van de opvangplekken in ons land noodopvanglocaties zoals gymzalen en evenementenhallen zijn. Een kwart daarvan bestaat ook nog eens uit crisisnoodopvangplekken zoals oude paardenstallen en andere locaties zonder basale voorzieningen waar mensen slapen op een veldbedje. Deze crisisnoodopvangplekken zijn bedoeld om er in geval van hoge nood maximaal één week te verblijven. Maar mensen zitten er soms maandenlang, zonder dagbesteding, zonder speelplaatsen of onderwijs voor kinderen en zonder privacy. De realiteit is ook dat deze last gedragen wordt door slechts een paar gemeenten. Zij staan met de rug tegen de muur en vangen alle klappen op. Hoewel laat, beter dan nooit, heeft het Rijk besloten om dit probleem structureel aan te pakken. Zowel de Tweede als de Eerste kamer heeft eind vorig jaar de spreidingswet aangenomen, een wet die in feite zorgt dat elke gemeente zijn steentje gaat bijdragen aan de opvang. Doel hiervan is om een humaan, duurzaam en stabiel opvanglandschap te realiseren. Daarom zitten we ook hier vanavond. Wij gaan beslissen of en hoe Woerden zijn steentje hieraan gaat bij bijdragen.

Dus, er is een wet die eigenlijk elke gemeente verplicht om een aantal asielzoekers te huisvesten. Als CDA'ers geloven we dat het ieders verantwoordelijkheid is om zich aan de wet te houden en dus ook aan deze wet. Dus de vraag vanavond is wat ons betreft niet of er een haalbaarheidsonderzoek plaats moet vinden maar hoe zouden we, mocht er een AZC komen, dit willen inrichten? Welke afspraken willen we maken met COA en met het Rijk hierover? Op de politieke avond (4 april) ben ik in mijn betoog begonnen met een mooie uitdrukking: Waar geen aardappelen gepoot worden, zullen er ook geen groeien. Oftewel, als je niet een goed begin voor iets legt, zal er ook niets van worden. Om leven te geven aan deze mooie uitdrukking hebben we, samen met Progressief Woerden, CU-SGP, Woerden en Democratie en D66  2 amendementen ingediend. Beide amendementen spreken voor zichzelf maar ik wil wel ze toch even benoemen omdat we van uiterste belang vinden om dit project vanaf het begin goed aan te pakken.

Met het amendement: “ Benutten alle 96 flexwoningen voor de hele gemeente Woerden”  willen we zorgen dat alle 96 flexwoningen binnen de gestelde termijn geplaatst gaan worden en ten goede komt aan alle woningzoekenden in Woerden, waarbij wij extra aandacht vragen voor de starters. Daarom willen we een duidelijke verdeling van deze flexwoningen alvast vaststellen. Daarnaast vragen we met dit amendement het college om te zorgen dat statushouders over de hele gemeente Woerden worden gehuisvest aangezien dat dat integratie ten goede komt. En als laatst, en dat kunnen we niet genoeg benadrukken, moet dit niet ten koste gaan van locatie(s) voor permanente woningbouw.

Met het amendement: “ Duidelijkheid huisvesting Oekrainers” beogen wij om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen waar de huidige bewoners van Bleek 1 vanaf maart 2025 gehuisvest gaan worden. Dit om te zorgen dat wij als Raad geïnformeerd en in de lead blijven in plaats van een crisis situatie te moeten oplossen. Hierbij willen we ook het belang om naar het hele gemeente voor mogelijke locaties te kijken benadrukken. Mocht de regeling voor de Oekraïners vervallen zouden we de mogelijkheid om woningen voor starters in de desbetreffende locatie te willen onderzoeken.

Voorzitter, om af te ronden, mijn fractie onderkent de noodzaak voor fatsoenlijk opvang capaciteit, want het gaat uiteindelijk om menselijke waardigheid. Op dit moment worden deze last gedragen voornamelijk door een aantal gemeenten en dat vinden wij onacceptabel. Wij willen solidair zijn met de bestuurders, de inwoners van deze gemeenten en uiteraard met de mensen die op vlucht zijn, maar we willen dat vanavond ook goed regelen en daarvoor hopen wij een goed gesprek in deze Raad te kunnen voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.