16 februari 2022

Het Staatsliedenkwartier heeft meer nodig dan een supermarkt en een snackbar

CDA Woerden wil meer voorzieningen in de groeiende wijk.

Het Staatsliedenkwartier in Woerden groeit en verjongd, onder meer door de nieuwe woningen op Hof van Leyland en Witt. Het CDA Woerden wil dat de wijk meer voorzieningen krijgt dan de huidige supermarkt en snackbar. Afgelopen vrijdag brachten raadsleden Rumo van Aalst en lijsttrekker Job van Meijeren een werkbezoek aan de wijk. Van Aalst: ‘Het ontbreekt bij de gemeente aan een samenhangende visie op de ontwikkelingen van de wijk. Die moet er snel komen wat ons betreft. Het voorzieningenniveau in deze groeiende wijk moet omhoog’.

Op vrijdag 11 februari gingen raadsleden Rumo van Aalst en Job van Meijeren op werkbezoek bij basisschool de Schakel in de wijk. In gesprek met schooldirecteur Norbert Bakker gingen ze in op de ontwikkelingen in de wijk, opgroeiende kinderen in de wijk en de rol van de school daarbij. Met wijkbewoner en oud-voorzitter van het wijkplatform Lenneke Smit werd verder gesproken over de beperkte ontmoetingsplaatsen in de wijk en de schaarse, gedateerde voorzieningen. 

Het Staatsliedenkwartier is een groene en diverse wijk met op dit moment 4400 inwoners. De wijk groeit deze jaren hard door nieuwbouwprojecten Hof van Leyland en Witt. Hierdoor en ook door natuurlijk verloop komen er op dit moment meer jonge gezinnen in de wijk wonen. Op basisschool De Schakel is dat zichtbaar in de leerlingenaantallen, deze kleine wijkschool met 230 leerlingen heeft een wachtlijst tot 2026. De school wil ook uitbreiden met een Kindcentrum waarbij onderwijs, kinderdagverblijf, voor- en naschoolse-opvang, peuterspeelzaal en kleinschalige zorg voor kinderen in één gebouw worden samengebracht. Verderop in de wijk staat de R. De Jagerschool waar op dit moment plannen worden gemaakt voor nieuwbouw. CDA-raadslid Rumo van Aalst: ‘Het is belangrijk dat dit soort plannen in samenhang worden gemaakt met oog voor de wijk en de kinderen die er opgroeien. Als CDA Woerden willen we dat er goede voorzieningen zijn voor de opgroeiende kinderen die in de wijk wonen en komen wonen’.

In gesprek met Lenneke Smit ging het ook over het verdere voorzieningenniveau in de wijk Lenneke: ‘Ik zou nergens anders willen wonen dan in het Staatsliedenkwartier. Groen, ruim opgezet, met onderlinge aandacht voor elkaar. Maar deze mooie wijk heeft behoefte aan meer voorzieningen’. Het CDA Woerden heeft hier al langer oog voor. Van Aalst, nummer zes op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen: ‘Wij hebben eerder al de zorg vanuit de wijk dat de Aldi gaat vertrekken aan de orde gesteld in de gemeenteraad. Die zorg blijft zolang we als gemeente niet ook echt gaan investeren in de voorzieningen en ontmoetingsplaatsen hier in de wijk. In de visie van het CDA kan de huidige locatie van de supermarkt echt worden opgeknapt tot een plek waar meer voorzieningen zijn voor de wijk. Waar je kunt pinnen, post kunt ophalen en wegbrengen, koffie kunt krijgen en misschien een broodje’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.