29 oktober 2019

Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners in Woerden

KENNISMAKINGSBIJEENKOMST VOOR NIEUWE INWONERS VAN WOERDEN

De burgemeester gaat jaarlijks een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners van Woerden organiseren. Tenminste, als het aan het CDA Woerden ligt. Onze raadsfractie dient hiervoor komende donderdag een voorstel in bij de begrotingsbespreking.

Door samen met verenigingen en wijk- en dorpsplatforms zo'n kennismakingsbijeenkomst te laten organiseren wil het CDA Woerden nieuwe inwoners verbinden aan het verenigingsleven in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Het idee is niet nieuw. Flink wat andere gemeenten organiseren ook een dergelijke bijeenkomst.

CDA woerden raadslid Arjen Draisma is initiatiefnemer van het voorstel: "Ieder jaar komen er nieuwe inwoners in de gemeente Woerden wonen die onze gemeente nog niet zo goed kennen. Wij willen hen graag betrekken bij het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk, dat in onze gemeente heel sterk aanwezig is. De gemeenschapszin in Woerden en de dorpen is een belangrijk onderdeel van onze samenleving, en met deze bijeenkomst kan het begin van een verbinding worden gemaakt tussen nieuwe inwoners en die verenigingen, stichtingen, ondernemers en vrijwilligers. Uiteraard kan er ook aandacht zijn voor de geschiedenis van Woerden, de hoogtepunten in de gemeente, bijzondere plekjes om te bezoeken. Het alles levert een mooie win-win op".

Als de gemeenteraad het voorstel van het CDA Woerden omarmt krijgt de burgemeester de opdracht deze jaarlijkse bijeenkomst te organiseren. Maar hopelijk staat hij daarbij niet alleen. In het voorstel wordt hem gevraagd om dit samen met inwoners en ondernemers uit de gemeente te doen. Raadslid Draisma heeft wel ideeën voor de invulling van zo’n bijeenkomst, maar wil dat verder niet invullen. "Dit moet echt iets zijn dat verder door de burgemeester in overleg met anderen vorm en inhoud gaat krijgen. Ik wil daar best over meedenken, maar het zou ook leuk zijn als er iets moois ontstaat waar niemand nu nog aan denkt. In de afgelopen weken heb ik al verschillende ideeën gehoord van mensen met wie ik dit heb besproken. Iedereen reageert zeer enthousiast! Voor mij is het belangrijkste dat nieuwe inwoners van onze gemeente een warm welkom krijgen en een beetje ‘inburgeren’ in onze gemeente".

Bijlage: concept motie Meedoen in Woerden, kennismakingsbijeenkomst nieuwe inwoners

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.