17 januari 2018

Komt extra geld voor zorg wel ten goede aan de inwoners ?

De gemeente Woerden heeft tonnen extra nodig voor ambtenaren in het sociale domein. Wethouders Yolan Koster en Hans Haring hebben de raad een uitwerking voorgelegd van de € 800.000 die zij bij de begroting hiervoor aanvroegen. Wat het CDA Woerden betreft moet eerst duidelijk worden wat dit forse bedrag de inwoners oplevert aan goede zorg. De partij is kritisch over de onderbouwing van de extra middelen die worden gevraagd.

In oktober 2017 werd de raad onaangenaam verrast door een onverwachte post in de begroting Sociaal Domein. Ruim € 800.000 extra werd aangevraagd voor de ambtelijke organisatie Welzijn, zonder dat de raad hiervan eerder op de hoogte was gesteld. Het College wilde hiervoor ruim een half miljoen euro uit de reserve halen. Het CDA Woerden wil altijd investeren in goede zorg voor inwoners, maar de beoogde resultaten moeten dan wel duidelijk zijn en daaraan ontbrak het. De partij vroeg daarom met steun van de gehele raad om een extra onderbouwing voor het geld beschikbaar kan worden gesteld.

Uit het plan dat het College nu aan de raad heeft voorgelegd blijkt dat de extra ambtenaren al enige tijd voor de gemeente werkzaam zijn. Het CDA Woerden is daarom verbaasd dat het College nu pas komt met de vraag voor extra budget. Raadslid Vera Streng: "Het beeld wat hiermee wordt geschetst is dat met de decentralisaties geen extra structureel geld is vrijgemaakt voor de benodigde extra ambtenaren. Mijn vraag is : hoe kan dat? Waarom zijn deze ambtenaren al in dienst en heeft de wethouder dus niet twee of drie jaar geleden al de raad om extra budget hiervoor gevraagd? Op deze manier wordt de indruk gewekt dat in het Sociaal Domein de afgelopen jaren geld dat voor andere zaken was bedoeld is uitgegeven aan deze organisatiekosten".

Een ander onderdeel van het plan is een fors budget voor ICT-oplossingen die de gemeente zelf aan het ontwikkelen is. Deze hadden volgens het plan al operationeel moeten zijn, maar er is extra geld nodig. Streng: "Ik maak mij zorgen over deze extra kosten, omdat het onduidelijk is of er in de toekomst wellicht nog meer geld nodig is en welke voordelen we met deze uitgave bereiken’.

Het CDA Woerden constateert dat er veel geld wordt gevraagd terwijl er nog heel veel vragen, onzekerheden en onduidelijkheden zijn. Vera Streng: "Voor het CDA geldt: Het CDA wil best geld uitgeven in het sociale domein, als de doelen en plannen maar duidelijk maken wáár het ten goede komt aan de inwoners. Daar is nog een forse verbetering nodig, en dat zal ik ook in de commissievergadering van de raad aangeven. Zo niet, dan kan het CDA waarschijnlijk niet instemmen met deze extra kosten’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.