21 november 2018

Lagere OZB voor vrijwilligersorganisaties?

CDA Woerden pleit voor lagere OZB voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen 

Vrijwilligersorganisaties zijn erg belangrijk voor Woerden. Daarom heeft de CDA fractie aan het College van B&W gevraagd (KLIK HIER) de Verordening onroerende zaakbelastingen aan te passen. Op 14 november 2018 nam de Tweede Kamer der Staten-Generaal het amendement Omtzigt (KLIK HIER) aan. Hierin wordt bepaald dat gemeenten voortaan mogen kiezen welk OZB-tarief zij aan sportclubs, scoutinggroepen, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen in rekening brengen: het hogere tarief voor niet-woningen (lees: bedrijven) of het lagere tarief voor woningen.

De meeste vrijwilligersorganisaties hebben gebrek aan financiële middelen en kunnen lastig rondkomen. Elk tientje dat wordt bespaard is welkom en komt ten goede aan de vereniging. Maar het gaat ook om erkenning en waardering.

CDA Woerden raadslid Arjen Draisma : “Een vrijwilligersorganisatie is geen bedrijf. De leden ervan zetten zich belangeloos in voor hun vereniging. Zij zorgen voor een aangenaam en sociaal klimaat. Dat is belangrijk voor de gemeente Woerden.”

Indien het College en de rest van de raad hierin meegaat kan Woerden het lagere OZB tarief waarschijnlijk pas in 2020 laten ingaan. Het belastingplan moet namelijk nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Al met al wordt het dan te laat om in december de Verordening onroerende zaakbelasting voor 2019 aan te kunnen passen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.