21 december 2017

Lastige dilemma's bij woningbouw Oudelandseweg

(foto: Google Maps)

LASTIGE DILEMMA'S BIJ WONINGBOUW OUDELANDSEWEG

Eens in de zoveel tijd krijgt de raad erg lastige dilemma’s voorgelegd. Het collegevoorstel aan de raad voor woningbouw bij de Oudelandseweg 44 is zo’n voorbeeld. In de CDA-fractie is er uitvoerig over gesproken, en CDA-raadslid Job van Meijeren bezocht de locatie en sprak er met diverse bewoners en de ontwikkelaar. Uiteindelijk is het plan aangenomen, en een deel van de CDA-fractie heeft tegen het voorstel gestemd.

Tijdens de raadsvergadering verwoordde raadslid Job van Meijeren het dilemma als volgt :

" Voorzitter, waar het gesprek begint, begint de nuance.

Afgelopen zaterdag hoorden en zagen we de plannen voor de Oudelandseweg 44, bekeken aan alle kanten. Bewoners die voorstander zijn van de ontwikkeling, de ontwikkelaar zelf, bewoners aan de Oudelandseweg die er tegen zijn en bewoners aan de Utrechtsestraatweg. Hoewel de belangen uiteen lijken te lopen, is iedereen die ik gesproken heb het in ieder geval over één ding eens. Het pakhuis moet verdwijnen en het is goed dat er woningen komen.

Voor het CDA ligt er een duidelijk dilemma. Enerzijds is het een fors plan, in volume drie keer groter dan de huidige bebouwing. Als het pand ernaast er niet stond hadden we dat nooit kunnen bedenken, en daarover zijn ook zorgen. Anderzijds betreft het een ontwikkeling die al jaren duurt en waarbij het gevoel is ontstaan dat er nu eindelijk een redelijk plan ligt. In die afweging heb ik vorige week namens het CDA aangegeven dat we ernaar neigen om vóór dit plan te stemmen. Immers, als we dit niet doen zal de woningbouw nog langer duren en is er de zorg of dit plan überhaupt toekomst heeft.

Aan de andere kant is het ook van belang dat de omwonenden goed worden gehoord. Daar hadden we zorgen bij, mede gezien de uitspraken van insprekers in de eerste commissievergadering. En die zorgen zijn niet minder geworden na het bezoek van afgelopen zaterdag. Procedureel is de inspraak goed doorlopen, maar zijn de zorgen van omwonenden ook écht serieus genomen? Het viel mij afgelopen zaterdag op dat zij vooral ook verontwaardigd waren, dat ze niet het gevoel hadden echt gehoord te zijn. Daar zit voor mijn fractie wel een vraag. Waarom is de wethouder met de ambtenaren niet eerder in gesprek gegaan op locatie, juist vanwege de zienswijzen, juist vanwege het feit dat het project al zolang duurde? Als je de beantwoording van de ingebrachte zienswijzen leest kan ik me ook voorstellen dat de omwonenden het gevoel hebben niet echt begrepen te zijn. Daarom zei ik ook aan het begin van dit betoog : "Als het gesprek begint, begint de nuance". Maar is dat echte gesprek niet juist node gemist in deze ontwikkeling?

Dit alles maakt dat we in de fractie lang hebben gesproken over dit onderwerp. In relatie tot de voortgang van de woningbouw neigen we naar instemmen, maar voor een goede afweging van het voorstel zien we dat het goed zou zijn als de omwonenden meer tegemoet waren gekomen. Een iets kleiner gebouw past ook beter in de omgeving."

De CDA-fractie wilde van wethouder Ivo ten Hagen weten waarom er niet in een eerder stadium was aangedrongen op beperktere bouw, èn waarom bewoners na de participatiebijeenkomst in 2013 niet nog een keer zijn bijeengeroepen, juist ook vanwege de looptijd van het plan. De wethouder gaf daarop in een reactie aan dat hij het voorliggende plan een goede afweging vond van alle belangen.

Na een schorsing waarin we met elkaar de uitkomsten van het debat bespraken, heeft de CDA-fractie besloten verdeeld te stemmen. Juist om daarmee te laten zien en horen dat het proces en de afweging beter kan, maar dat een versnelling van woningbouw zeker ook van belang is voor het CDA. De stemmen van het CDA waren overigens niet beslissend. De fracties van Lijst van der Does en Inwonersbelangen stemden net als drie CDA-fractieleden tégen. Een ruime meerderheid steunde echter het voorstel van het College.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.