05 februari 2020

Maak kleine windmolens in buitengebied Woerden mogelijk

(Foto door EAZwind)

Ondernemers in het buitengebied en op bedrijventerreinen in de gemeente Woerden moeten kleine windmolens kunnen plaatsen om hun eigen energie op te wekken.

Het CDA Woerden heeft daarvoor een voorstel geschreven (KLIK HIER) en in de gemeenteraad laten agenderen. Op dit moment blokkeren de gemeentelijke regels dergelijke initiatieven nog. Met name onder boeren is er flinke belangstelling voor kleinschalige windmolens op eigen terrein. Op die manier kunnen zij hun bedrijf verduurzamen. De raad spreekt komende maand over het voorstel.

In de gemeente Woerden zijn nu kleine windmolens tot een hoogte van 12 meter toegestaan. In de praktijk is dit echter niet werkbaar. De indiener van het voorstel, CDA-raadslid Job van Meijeren : "De nieuwe generatie kleine windmolens heeft een ashoogte van ongeveer 15 meter en kan voor een boerenfamiliebedrijf ongeveer de helft van de energiebehoefte leveren. In combinatie met zonnepanelen kan een boer daarmee zijn bedrijf op een goede manier verduurzamen zonder dat het net te zwaar wordt belast. Dit wordt flink gestimuleerd door melkfabrieken via een bonus op de melkprijs en door de Rijksoverheid. Het CDA wil dat de gemeente Woerden dit ook gaat toestaan".

Initiatiefvoorstel

In het voorstel is vastgelegd dat voor kleine windmolens in het buitengebied en op bedrijventerreinen onder een aantal voorwaarden een vergunning wordt verleend. Zo mag de as van de windmolens niet hoger zijn dan 20 meter. Ook moet de kleine windmolen achter het hoofdgebouw worden geplaatst, op een bouwvlak, of nabij een bouwvlak uit het bestemmingsplan. De molen moet een onderdeel worden van het erf van een moderne boerderij. De kleur van de molen moet passen bij het landschap en de energie is voor eigen gebruik. Daarmee voldoet het voorstel ook aan de eisen die de provincie in de ontwerp Omgevingsvisie stelt.

Het CDA Woerden schreef het initiatiefvoorstel om tempo te kunnen maken. Van Meijeren : "De ambtenaren van de gemeente Woerden zijn op dit moment druk bezig met het beleidskader voor grootschalige energieopwekking dat wordt opgesteld. Dat is zeker belangrijk, maar wij vinden het goed om ook initiatieven zoals dit, vanuit de samenleving, snel mogelijk te maken. De afgelopen weken hebben we met een flink aantal ondernemers gesproken die uitkijken naar deze mogelijkheid in de gemeente Woerden. Daarom hebben we flink doorgewerkt om dit zelf op papier te zetten, op basis van beleid uit andere gemeenten en in gesprek met mensen met verstand van zaken".

Vervolgproces

Het initiatiefvoorstel van het CDA Woerden wordt eerst aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders voor een bestuurlijk advies. Eerder is al gesproken met de commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Deze adviezen worden samen met reacties van inwoners op het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad zal naar verwachting in maart over het voorstel besluiten.

BIJLAGEN (klik op bestandsnamen hieronder) :

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.