05 februari 2024

Maak tijdelijke bewoning in een schuur of tuinhuis mogelijk!

Het CDA Woerden ziet kansen om de druk op de woningmarkt iets af te laten nemen. 'Maak tijdelijke bewoning in een schuur of tuinhuis mogelijk! Dat vraagt CDA-raadslid Iozefina Paulet aan burgemeester en wethouders van Woerden. 'Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, is de beste manier om woningzoekenden aan een huis  te helpen. Maar ook kleine kansen als het verlenen van toestemming aan eigenaren voor bewoning door derden in een schuur, tuinhuis of tiny house op het erf moet met beide handen door de gemeente worden aangegrepen, aldus Paulet.

In strijd tegen het huidige woningtekort hebben verschillende gemeenten, o.a. Houten en  Apeldoorn, ervoor gekozen om het tijdelijk bewonen van een schuur of tuinhuis op het erf van familie toe te staan. De eigenaren krijgen toestemming de schuur of tuinhuis op hun erf te laten bewonen door familie voor de duur van maximaal 10 jaar. In Houten geldt deze regeling voor familie in de eerste en tweede graad. In Apeldoorn zijn ook neven en nichten welkom (derde graad). 

Paulet: 'Woerden heeft een groot buitengebied met een veelheid aan schuren en tuinhuizen. Het is ook mogelijk om tiny houses te plaatsen. Het CDA Woerden vindt het een zeer interessante ontwikkeling dat steeds meer gemeenten in het land toestemming verlenen aan eigenaren om familie tijdelijk op hun erf te laten wonen in een schuur, tuinhuis of tiny house. Hierdoor kan de druk op de woningmarkt wat afnemen. Alle kansen moeten we als gemeente met beide handen aangrijpen. Een bestaand object voor bewoning geschikt maken of de aanschaf van een tiny house vraagt een behoorlijke investering van de eigenaren. Daarom hebben wij burgemeester en wethouders ook gevraagd naar de mogelijkheden voor bewoning door anderen dan naaste familie.'

Burgemeester en wethouders hebben vier weken de tijd om de vragen van de christendemocraten te beantwoorden. Het CDA hoort graag welke vervolgstappen nodig zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.