14 augustus 2019

Maak van kruiden geen onkruiden

MAAK VAN KRUIDEN GEEN ONKRUIDEN

Het CDA Woerden heeft aan het College van B&W vragen gesteld over de manier waarop dat denkt om te gaan met kruiden die eigenlijk niet gewenst zijn in wegbermen en recreatiegebieden.

De gemeente Woerden werkt sinds een aantal jaren met ecologisch bermbeheer. De resultaten daarvan waren niet meteen zichtbaar, maar afgelopen voorjaar werd (eindelijk) duidelijk dat ecologisch bermbeheer de biodiversiteit van wegbermen ten goede komt. In het buitengebied van Woerden was in de bermen een prachtig keur aan verschillende kruiden en bloemen te ontdekken.

Naast alle zeer gewenste planten die er groeien en bloeien zijn er echter ook een aantal waar de CDA Woerden fractie iets minder gelukkig mee is. Hierbij valt te denken aan distels en/of de reuzenberenklauw. Vooral die laatste is bij opeten of zelfs alleen maar aanraking schadelijk zijn voor mens en dier.

Het is wat de CDA Woerden fractie betreft niet wenselijk als deze onkruiden in de toekomst in groten getale in de gemeente zullen opduiken. Om die reden wil de fractie graag weten op welke manier de gemeente Woerden vorm geeft aan landelijke regels aangaande het bestrijden van distels en reuzenberenklauw, en wat inwoners kunnen doen om te voorkomen dat deze planten andere mooie bloemen en planten gaan overheersen.

De CDA Woerden fractie wil benadrukken dat het niet haar bedoeling is om een aantal kruidensoorten uit te roeien. Ook minder gewenste kruidensoorten hebben tenslotte een functie in het Nederlandse ecosysteem. Het doel van de vragen is om duidelijk te krijgen op welke manier de gemeente en haar inwoners kunnen voorkomen dat bepaalde kruiden die nu in Woerden groeien straks nauwelijks nog te beheersen onkruiden worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.