12 februari 2022

Maatregelen om veiligheidsgevoel in Schilderskwartier te verbeteren

De veiligheidscijfers in het Schilderskwartier wijken fors af van het Woerdense gemiddelde. Dat constateert het CDA Woerden na het bestuderen van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor. Inwoners in de wijk geven de algemene veiligheid in de buurt een 6,4 (Woerden scoort gemiddeld een 7,3). Bijna een kwart (24%) van de bewoners voelt zich onveilig in de buurt, twee keer zoveel als de hoogste score in een andere Woerdense wijk, de wijk Molenvliet scoort 12%. Het CDA Woerden wil dat het College een nadere analyse doet van de cijfers. Ook moet er wat raadslid Rumo van Aalst betreft actie worden ondernomen: ‘Het kan niet zo zijn dat inwoners in deze wijk niet veilig over straat durven te gaan’.

De gemeenteraad heeft recent de cijfers gekregen vanuit de Veiligheidsmonitor (pdf), een tweejaarlijks onderzoek naar de ervaren veiligheid onder inwoners van de gemeente. In de cijfers valt op dat het Schilderskwartier behoorlijk afwijkend scoort ten opzichte van de andere wijken en dorpen in Woerden. Voor de algemene veiligheid in de buurt geven inwoners een 6,4 (gemiddeld in Woerden: 7,3) en inwoners ervaren ook de hoogste scores op het gebied van fysieke verloedering, sociale overlast, dreiging. 64% van de inwoners van de wijk ervaart vaak of soms overlast van groepen jongeren, bijna 50% als het gaat over drugs. Met bijna 30% zit de wijk ook veel hoger als het gaat om vormen van straatintimidatie. De gevoelens van onveiligheid in de buurt (24%) zijn tweemaal zo hoog als de hoogste score in een andere wijk (Molenvliet 12%).

CDA Woerden raadslid Rumo van Aalst wil opheldering over de cijfers: ‘Dat de wijk niet als beste uit de bus zou komen, hadden we wel verwacht. Maar de cijfers vallen ons zwaar tegen als het gaat om overlast van jongeren, drugsoverlast en mensen die op straat worden lastiggevallen. Schilderskwartier scoort opvallend veel rode cijfers. Ik wil daarop op korte termijn meer uitleg over de cijfers en een analyse van de oorzaken hiervan’. De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het College van burgemeester en wethouders.

Van Aalst wil dat er ook concrete maatregelen worden voorgelegd aan de gemeenteraad op de belangrijkste knelpunten in de wijk. ‘Drugscriminaliteit rondom scholen, het winkelcentrum en het wijkpark moeten worden aangepakt. Ook is er echt meer oog nodig voor de jongeren in de wijk. Ik sluit niet uit dat we hier te maken hebben met één van de gevolgen van de coronapandemie. Veel kinderen en jongeren hebben langere tijd thuis gezeten en zijn veel op straat geweest, het kan best zijn dat we met extra inzet van jongerenwerkers of meer mogelijkheden om te sporten en ontmoeten in de wijk meer voor hen kunnen betekenen. Overlast die anderen ervaren kan dan afnemen’.

Over straatintimidatie is de veiligheidswoordvoerder van de christendemocraten helder: ‘Iedereen moet zich veilig over straat kunnen bewegen. Als het om straatintimidatie gaat, moeten we op lokaal niveau niet op Den Haag gaan wachten, waar wetgeving in voorbereiding is. Wij willen weten van het College wat we tot die tijd in Woerden al kunnen doen om dit probleem, wat ook een uitschieter is in het Schilderskwartier, aan te pakken’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.