22 januari 2022

Meldpunt voor ervaringen met (ver)bouwen in de gemeente Woerden

Iedereen die wil bouwen of verbouwen in de gemeente Woerden en daar een omgevingsvergunning voor nodig heeft krijgt te maken met het omgevingsloket. Inwonersbelangen en het CDA Woerden willen een indruk krijgen van de ervaringen van onze inwoners met deze dienstverlening van de gemeente en openen hiervoor een meldpunt. Op https://meldpuntwoerdenbouwinzicht.nl/ kunnen de ervaringen gedeeld worden.

‘We willen als Woerdense politieke partijen van onze inwoners horen hoe zij het vergunningentraject ervaren als zij gaan bouwen of verbouwen. Zodat we hier rekening mee kunnen houden met toekomstig beleid’, zegt Hendrie van Assem (Inwonersbelangen). Zeker in de huidige woningmarkt zijn snelheid en flexibiliteit wenselijk, maar lukt dat ook in de praktijk?

Marco Hollemans (CDA Woerden) vult aan: ‘Vanuit maatschappelijke ontwikkelingen, zoals behoefte aan mantelzorg of verduurzaming zijn bouwkundige aanpassingen aan woningen of bedrijfspanden vaak zeer gewenst. Toch bereiken ons als raadsleden regelmatig berichten dat het verkrijgen van een vergunning een moeizaam proces is.’

Met dit meldpunt willen de partijen inwoners en ondernemers de mogelijkheid bieden hun verhaal te doen. Alle ervaringen, zowel positief als negatief zijn welkom. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de ontvangen informatie.

Op https://meldpuntwoerdenbouwinzicht.nl/ kan iedere inwoner of ondernemer haar of zijn ervaringen met ons delen. Deze verhalen helpen ons bij het laten aansluiten van de regels op de behoeften van de Woerdenaren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.