27 mei 2017

Motie over woningbouw in Harmelen

GEMEENTERAAD MAANT COLLEGE TOT SPOED EN PASSENDER WONINGBOUW IN HARMELEN

De gemeenteraad van Woerden heeft tijdens de raadsvergadering van woensdag 24 mei 2017 een motie aangenomen waarin het College wordt opgeroepen om meer vaart te maken met de woningbouw in Harmelen. Daarnaast, in een breder perspectief, wordt het college gevraagd te komen met een invulling van de woningbouw die past bij de wens van de inwoners. De motie is een reactie op de perikelen die zijn ontstaan over een plan van een groep Harmelenaren voor woningbouw op de plaats waar voorheen basisschool De Fontein stond.

De afgelopen jaren heeft de woningbouw in Harmelen stilgelegen, waardoor er onrust is ontstaan onder de inwoners van het dorp. Vooral jongeren die hun eerste huis willen kopen en senioren die kleiner willen gaan wonen zijn de dupe van de bouwstop. Zij kunnen in Harmelen heel moeilijk een koopwoning vinden. Uitgerekend het eerste plan dat nu van de grond komt is een (door de gemeente ondersteund) plan van een aantal Harmelenaren om zeven relatief dure (semi-) bungalows te bouwen op de Fontein locatie. Dit schoot veel mensen in het verkeerde keelgat.

Naar aanleiding van discussies op bewonersavonden en in de gemeenteraad heeft het CDA Woerden een motie opgesteld om het College tot meer spoed en passende woningbouw te bewegen. De motie werd mede ingediend door de fracties van Progressief Woerden, Inwonersbelangen en Lijst van der Does. 

Initiatiefnemer van het voorstel is het Harmelense CDA raadslid Toos van Soest. Het college heeft de opdracht gekregen alle bouwlocaties in gezamenlijk verband te bezien als het gaat om het aantal woningen dat per locatie gebouwd kan worden, met speciale aandacht voor de bouw van goedkopere koopwoningen voor jongeren en senioren. Volgens Van Soest zijn er nog genoeg verbeterpunten die ertoe kunnen leiden dat woonwensen die de inwoners van Harmelen hebben effectiever vervuld kunnen worden.

Toch waarschuwt van Soest ook: 'De woonwensen van de diverse Harmelenaren staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Als we de discussie over de woningbouw in Harmelen netjes willen afsluiten zullen alle belanghebbenden water bij de wijn moeten doen'. De Harmelense riep in de gemeenteraad de inwoners van Harmelen op geruzie nu te staken en er met elkaar samen uit te komen. Van Soest: "Doen we dat niet dan zal de bouw van woningen nog eindeloos op zich laten wachten, en daar is Harmelen zeker niet mee geholpen".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.