27 april 2023

Nieuwbouw voor Woonzorgcentrum Gaza in Harmelen

Toos van Soest (CDA): 'Gaza is onmisbaar voor Harmelen en omstreken'

Het CDA Woerden maakt zich zorgen over de toekomst van Woonzorgcentrum Gaza in Harmelen. Het pand uit 1983 aan de Dorpsstraat is qua woonvraag en zorgaanbod uit zijn voegen gegroeid. Ook loopt het pand bouwkundig gezien op zijn eind. Daarom heeft Zorggroep Sint Maarten al een paar jaar nieuwbouwplannen voor haar locatie in Harmelen. De gesprekken hierover met de gemeente lopen moeizaam. Dat kreeg raadslid Toos van Soest (CDA) te horen tijdens een recent bezoek aan deze voor Harmelen onmisbare woonzorgvoorziening. Hoog tijd voor het stellen van vragen aan burgemeester en wethouders.

Naast woonruimte biedt Gaza in Harmelen ook alle zorg die mensen met eenchronische ziekte en/of beperking nodig hebben. Sinds enkele jaren zijn er vanuit de Zorggroep Sint Maarten plannen voor nieuwbouw van hun pand in Harmelen. De gesprekken hierover met de gemeente Woerden lopen moeizaam. Dat kreeg CDA-raadslid Toos van Soest te horen tijdens een recent bezoek aan Gaza. Van Soest: 'Het huidige pand is in 1983 gebouwd en was destijds bestemd voor een ander soort zorg dan er nu verleend wordt. De huidige bewoners hebben namelijk veel meer zorg nodig. Het aanbieden van de juiste zorg is inmiddels een uitdagende bezigheid voor het zorgpersoneel geworden. Ook loopt bouwkundig gezien de levensduur van Gaza op zijn eind. De behoefte aan een woonvorm als Gaza is groot onder de inwoners van Harmelen. Dat blijkt uit de lange wachtlijsten. Gaza is onmisbaar voor de inwoners van Harmelen en daarbuiten.'

Daarom wil het CDA van burgemeester en wethouders of zij ook het belang inzien van het voorbestaan van een woonvorm als Gaza voor en in Harmelen. In hoeverre er bij hen bereidheid is om aan de nieuwbouwplannen van Gaza medewerking te verlenen. Welke stappen moeten doorlopen worden om de nieuwbouw van Gaza tijdig afgerond te hebben?

Van Soest: "De demografische ontwikkeling van de Woerdense bevolking wijst uit dat er zeker tot 2040 een stijgende behoefte zal zijn aan woonzorgvoorzieningen als Gaza. Haast is geboden. Daarom zien wij als CDA graag dat de nieuwbouwplannen voor Gaza voortvarend door burgemeester en wethouder worden opgepakt. Een tandje erbij zetten, kan geen kwaad. Ik raad de dame en heren van het college ook van harte aan om zelf een kijkje te gaan nemen.'

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.