03 oktober 2017

Onderzoek naar de Westelijke Randweg

ONDERZOEK NAAR DE WESTELIJKE RANDWEG

Er komt een uitgebreid onderzoek naar nut en/of noodzaak van een Westelijke Randweg in Woerden. De gemeenteraad van Woerden heeft daarover op maandagavond 2 oktober 2017 een besluit genomen. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de maatschappelijke kosten en baten van de aanleg van deze weg. Met het onderzoek komt er eindelijk duidelijkheid, en kan de politiek een weloverwogen keuze maken. Het CDA is blij dat na zeven jaar de randweg als een structurele oplossing voor het verkeer van Woerden West weer serieus wordt genomen.

In het onderzoek - dat meteen van start gaat - worden vrijwel alle aspecten onderzocht. Zo worden er vier tracés bekeken en negen mogelijke varianten. Daarnaast vindt er een verkeersonderzoek plaats, diverse lucht- en geluidsmetingen en worden de kosten in beeld gebracht. Uiteindelijk wordt er dan een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) opgesteld waaruit moet blijken wat de meerwaarde is van de aanleg van de weg.

De afgelopen jaren wilde de coalitie van collegepartijen D66, PW, VVD, CU/SGP en STERK Woerden absoluut niet spreken over een randweg. Bij een onderzoek naar verkeersoplossingen in Woerden west werd deze optie zelfs expres niet meegenomen. Dit tot woede van veel inwoners en het CDA Woerden. De randweg zou immers kunnen leiden tot een structurele oplossing voor de drukte op de Rembrandtlaan, de Boerendijk en de Hoge Rijndijk.

Met de val van de coalitie en het afsluiten van een algemeen bestuursakkoord kwam daar verandering in: het CDA Woerden drong hierbij samen met de fracties Lijst van der Does en Inwonersbelangen aan op een onderzoek, dat er nu gaat komen.

In de raadsvergadering van 2 oktober was er echter nog veel discussie over de snelheid van het onderzoek. De raad had er op aangedrongen het onderzoek nog voor de verkiezingen uit te voeren, maar volgens wethouder Stolk was dit niet mogelijk. Na forse druk bleek maandagavond aanvankelijk dat het toch zou moeten kunnen, maar wel ten koste van een zorgvuldig proces en met € 65.000 meerkosten. Dat vond de raad het niet waard. Er komt nu begin februari 2018 een tussenrapportage waarin de feiten uit alle deelonderzoeken worden meegenomen. De MKBA zal dan volgen in april.

Het onderzoek gaat nu € 205.000 kosten, en dat is een fors bedrag. Het CDA Woerden hoopt echter dat dit een zorgvuldige investering is voor de aanleg van een structurele oplossing voor de verkeersknelpunten in Woerden West. De verzamelde informatie uit de onderzoeken kan dan bij een besluit over de weg veel benodigde onderzoekskosten besparen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.