12 april 2019

Onderzoek naar huisvesting brandweer Harmelen en Zegveld

ONDERZOEK NAAR HUISVESTING BRANDWEER IN HARMELEN EN ZEGVELD

Er is een onderzoek gestart naar de huisvesting van de brandweer in de Woerdense dorpskernen Harmelen en Zegveld. In Kamerik wordt een dergelijk onderzoek gedaan in samenhang met een studie naar de Schulenburch. Dit is het antwoord van Burgemeester en Wethouders op zgn. Artikel 42 vragen van het CDA Woerden. De raadsfractie van deze partij maakte zich zorgen over de huisvesting van de brandweer in de dorpen na bestudering van de (ARBO-)inspectierapporten.

In de beantwoording van de vragen (KLIK HIER) geeft het college aan dat directe zorgen om de veiligheid en de huisvesting van de brandweer niet aan de orde zijn. Wel voldoet de huisvesting in de dorpen op een aantal punten niet aan de gestelde eisen. Er is daarvoor grootschalig onderhoud nodig, dat echter niet in de begroting is opgenomen. Daarin is alleen geld voor regulier onderhoud vrijgemaakt. Het College heeft nu een onderzoek ingesteld om in beeld te brengen wat er nodig is. Eventuele verplaatsing naar andere locatie(s) wordt daarbij op voorhand niet uitgesloten.

Woerdens CDA-raadslid Rumo van Aalst is blij met de beantwoording: "Het is goed dat dit onderwerp serieus wordt opgepakt. Wij zien graag dat de benodigde middelen straks in de begroting worden opgenomen. Onze brandweervrijwilligers doen belangrijk werk, en hebben nu en in de toekomst goede en veilige kazernes nodig om dat werk te kunnen blijven doen".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.