08 november 2020

Ook in 2021 vier BOA's voor Woerden

Het CDA Woerden staat voor een veilige woon- en leefomgeving van onze inwoners in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. De BOA’s zijn de oren en ogen in de wijk en dorp.

Helaas is het een landelijke trend dat de omstandigheden waaronder zij hun werk moeten doen, onder druk staat. Om die reden diende CDA-raadslid Rumo van Aalst tijdens de begrotingsraad van 5 november 2020 een amendement op de voorgestelde begroting in om vier BOA’s voor Woerden te behouden. Het college van burgemeester en wethouders stelde namelijk aanvankelijk voor het aantal BOA’s te verlagen naar drie.

Van Aalst: "Beknibbelen op handhaving door het verlagen van het aantal BOA’s is een verkeerde keuze en een slecht signaal. Zeker in deze tijd van Covid-19 is het hebben van voldoende handhavingscapaciteit belangrijk". Tijdens een vergadering van de begrotingscommissie op 28 oktober 2020 heeft burgemeester Molkenboer ook gezegd dat een team van vier BOA’s effectiever en meer zichtbaar is. BOA’s opereren veelal in koppels.

Het CDA Woerden is verheugd dat het amendement met 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen met succes over de streep is gehaald.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.