18 april 2024

Opheldering parkeren in de voortuin

CDA wil opheldering over parkeren in de voortuin in de Woerdense Bloemenbuurt en nabij gelegen straten langs de Singel

Naar aanleiding van signalen van bezorgde inwoners uit de Bloemenbuurt wil het CDA Woerden opheldering van burgemeester en wethouders over het verlenen van in-/uitvergunningen om parkeren in de voortuin mogelijk te maken. "Het verlenen van dit soort vergunningen mag niet ten koste gaan van het aantal openbare parkeerplaatsen of de verkeersveiligheid. Zeker niet in een gebied waar de parkeerdruk al zo hoog is. Hier willen wij echt het fijne van weten, aldus CDA-raadslid Rumo van Aalst.

De parkeerdruk in de Bloemenbuurt en nabij gelegen straten langs de Singel is hoog. Inwoners uit deze buurt maken zich zorgen over een sterke stijging van het aantal in-/uitritvergunningen voor parkeren in de eigen voortuin.

CDA-raadslid Rumo van Aalst: "Volgens de inwoners die zich bij onze fractie hebben gemeld, verdwijnen door deze trend steeds meer openbare parkeerplaatsen en is de verkeersveiligheid in het gedrang. Nog afgezien van de situaties waarbij in de eigen voortuin wordt geparkeerd zonder vergunning. Van handhaving zou geen sprake zijn. Op het moment lopen veel bezwaarprocedures, o.a. voor verleende vergunningen aan de Willem van Naaldwijkstraat, de Gedempte Binnengracht en de Singel. De sociale spanning in de buurt loopt op. Directe buren spreken elkaar nog slechts in de vergaderzaal van de Woerdense bezwaarschriftencommissie. En door het chagrijn over dit beleid van de gemeente neemt het aantal fout geparkeerde auto's volgens de inwoners alleen maar toe. En dat is juist weer een probleem voor de hulpdiensten".

Onlangs heeft de gemeenteraad nog de motie 'Geef hulpdiensten de ruimte, veiligheid in de wijk staat voorop' aangenomen." Daarom heeft het CDA op dinsdag 9 april schriftelijke vragen op de tafel van het college van burgemeester en wethouders gelegd. Is er sprake van een sterkte stijging van het aantal in-/uitritvergunningen voor het parkeren in de eigen voortuin in de Bloemenbuurt en nabij gelegen straten langs de Singel? Hoe verhoudt het aantal toegekende vergunningen zich tot andere buurten en wijken van onze gemeente? Volgens de APV mag door het verlenen van een in-/uitritvergunning geen openbare parkeerplaats verloren gaan of de verkeersveiligheid in het gedrang komen. Zijn er door het verlenen van dit soort vergunningen, mogelijk door het legaliseren van illegale situaties, toch openbare parkeerplaatsen verloren gegaan? En is de verkeersveiligheid geborgd? Is het college bekend met illegale situaties van parkeren in de eigen voortuin? Zo ja, doet het college hier iets aan of bent u voornemens hier iets aan te gaan doen?

Van Aalst: "Smaken kunnen en mogen natuurlijk verschillen. Maar ik vraag me echt af of burgemeester en wethouders van mening zijn dat het aangezicht van de gemeente mooier wordt door steeds meer het parkeren van auto's in de voortuin toe te staan."

Burgemeester en wethouders hebben 30 dagen de tijd om met een antwoord te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.