23 april 2023

Oudewater waardeert de samenwerking met Woerden zeer

In maart hebben een enkele Oudewaterse raadsleden ferme kritiek geuit in de media (AD 21 maart) over de ambtelijke samenwerking met de gemeente Woerden. Volgens hen zou Oudewater enorm door de samenwerking worden gehinderd. Woorden als 'de grens is bereikt' en 'het is trekken aan een dood paard' passeerden de revue. Die kritiek wordt niet gedeeld door burgemeester en wethouders van de IJsselstad. De samenwerking met Woerden wordt juist zeer gewaardeerd. Een samenwerking die bijdraagt aan de robuustheid van het openbaar bestuur in de gemeente Oudewater. Dat schrijft het Woerdense college in antwoord op vragen van CDA-raadslid Rumo van Aalst.

Rumo van Aalst (CDA): 'Ik ben niet verrast door de reactie van het Woerdense college. Maar het is goed om bevestigd te krijgen dat Woerden zijn contractuele verplichting jegens Oudewater keurig nakomt. Dat de samenwerking zeer wordt gewaardeerd door het Oudewaterse college, verrast mij evenmin. De laatste jaren zijn heel veel extra taken op het bord van de gemeente terecht gekomen. Het geld uit Den Haag om deze taken goed uit te voeren is in veel gevallen niet toereikend. Samenwerking met andere gemeenten is een absolute must. Zeker voor een kleine gemeente als de gemeente Oudewater is.'

Burgemeester en wethouders laten verder weten dat de personele problemen in Woerden niet anders zijn dan bij andere gemeenten in het land. Wanneer Woerden kampt met een beperkte ambtelijke capaciteit en daardoor vertraging in de uitvoering van het werk ervaart, deelt Oudewater naar rato mee in deze vertraging. Het college ziet zowel voor- als nadelen van de samenwerking met Oudewater. De evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst met Oudewater staat gepland in het tweede kwartaal van dit jaar. Van Aalst: 'Wij horen graag wat die voor- en nadelen dan precies zijn. Maar gelukkig staat de evaluatie op punt van beginnen. Dat zal veel duidelijk maken.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.