09 maart 2022

Petitie voor bouw huizen in Harmelen na Wooncafé

Jongeren willen noodzaak woningbouw onderstrepen

Het Wooncafé dat Crespon en CDA Woerden afgelopen vrijdagavond in DeZibel organiseerden is goed bezocht. Ondanks dat corona na carnaval in Harmelen toch nog wel wat invloed was de Cresponbar gevuld met een geïnteresseerde groep jonge mensen en enkele senioren. Raadslid Toos van Soest vertelde over de woningbouwplannen die in Harmelen in voorbereiding en uitvoering zijn. Jongeren vertelden hun verhaal, hoe de woningnood hen raakt. Om de noodzaak van woningbouw in Harmelen te onderstrepen zijn zij een petitie gestart die ze aan de nieuwe gemeenteraad willen aanbieden.

Het meer en sneller bouwen van huizen is een belangrijk thema voor het CDA Woerden. In Harmelen speelt dit vraagstuk prominent, ook doordat bouwplannen door verschillende redenen vertraging hebben opgelopen. Een belangrijk vraagstuk in Harmelen is of in de toekomst ook het groen rondom het dorp moet worden ingezet voor de bouw van huizen. Toos van Soest vertelde de jongeren over de huidige stand van zaken: ‘Een aantal projecten in Harmelen staan op het punt van beginnen, zoals de woningbouw aan de Raadhuislaan, Amaliahof en Hof van Harmelen, maar door lange procedures, veel afstemming met omwonenden en tegenvallers duurt dat allemaal erg lang. Het CDA Woerden ziet een aantal aanknopingspunten om die lange procedures in te korten, bijvoorbeeld door bij knelpunten in onderhandelingen en gesprekken met inwoners sneller de knoop door te hakken en niet eindeloos te blijven praten’.

Gesproken werd ook over de langere termijn voor de woningbouw in Harmelen. Na de genoemde drie locaties zijn er geen grotere locaties binnen het dorp zelf meer voor handen. Vanuit de jongeren kwam de oproep om toch echt te kiezen voor de bouw van huizen ook als daarvoor een stukje groen moet worden ingezet. Eén van de aanwezigen: ‘Ik ben inmiddels 32 jaar en woon nog steeds bij mijn ouders. Ik ben niet de enige. Waar de huizen komen maakt me niet uit, het is echt belangrijk dat er nieuwe woningen worden gebouwd zodat ik en anderen met mij in ons dorp een huis kunnen kopen of huren’.

Bij woningbouwprojecten wordt vaak veel aandacht besteed aan bezwaarmakers en weinig aan woningzoekenden. De jongeren willen hun belang meer voor het voetlicht brengen en zijn daarom een petitie gestart. De petitie ‘Bouw huizen voor de toekomst van Harmelen’ in te ondertekenen op petities.nl. De jongeren willen de petitie op 30 maart aanbieden aan de nieuwe gemeenteraad van Woerden. Na afloop van de bijeenkomst aan de bar ging het vervolggesprek over woningbouw in Harmelen nog wel een tijdje door.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.