30 januari 2021

Politiebureau blijft in Woerden

Op donderdag 28 januari 2021 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de zeven leden van de CDA-fractie, ingestemd met een kredietaanvraag ter behoud van het politiebureau in Woerden. Het nieuwe politiebureau zal tegen het gemeentehuis worden aangebouwd. Andere geschikte locaties zijn door de Politie niet gevonden.

CDA raadslid Rumo van Aalst : "Wij zijn als fractie zeker niet over één nacht ijs gegaan. Na het ziekenhuis zien wij niet graag het politiebureau ook uit Woerden vertrekken. In een stad als Woerden hoort een politiebureau. Het is belangrijk om het voorzieningenniveau voor onze inwoners op peil te houden. Wij zijn daarom blij dat het voorstel van het college van burgemeester en wethouders het heeft gehaald.”

Waarom stemden wij als CDA Woerden in met deze investering van 7,8 miljoen euro ?

Een politiebureau in Woerden heeft nogal wat voordelen. Korte aanrijtijden, de mogelijkheid tot het doen van aangifte aan de balie in het gemeentehuis, kortere lijnen tussen bestuurders, ambtenaren en boa’s van de gemeente Woerden met de Politie, en door de functie van opleidingscentrum is er ook meer blauw in de straten van onze gemeente.

Van Aalst : “In aansluiting op de voordelen staat ook een goed financieel verhaal. Dat heeft ons als fractie uiteindelijk ook over de streep gehaald. De kosten worden de komende 20 jaar gedekt door de huuropbrengsten die de Politie aan de gemeente zal betalen. De inwoner betaalt daardoor geen euro aan de huisvesting van de Politie. Mocht de Politie na 20 jaar vertrekken (wat niet de intentie is) dan is er naar alle verwachtingen een goed in de markt liggend pand, met een waarde boven de resterende boekwaarde van 3,5 miljoen euro. De investering past ook binnen het raadsbesluit van afgelopen september over het omgaan met de schuldquote (strategische heroriëntatie). Door zelf bouwheer te zijn is ook de architectuur van ons mooie gemeentehuis gewaarborgd.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.