02 oktober 2021

Raad Woerden spreekt over extra huisvesting voor opvang statushouders

Op verzoek van CDA Woerden en Lijst van der Does agendeert de gemeenteraad het onderzoek dat het college van Burgemeester en Wethouders doet naar de mogelijkheden om extra opvang te bieden aan asielzoekers en het huisvesten van statushouders. Woerden wil kijken of extra opvangruimte de drukte in de asielzoekerscentra kan ontlasten. Daarnaast wordt zo ook voorkomen dat Woerden op korte termijn meer sociale huurwoningen moet toewijzen aan statushouders die in Woerden gehuisvest moeten worden. 

Koel hoofd en warm hart

CDA-raadslid Rumo van Aalst: ‘Wij willen onder meer van wethouder De Weger weten hoe hij de raad in het vervolg van dit vraagstuk gaat betrekken. Ook zijn wij benieuwd hoe andere partijen kijken naar dit vraagstuk. Als CDA Woerden benaderen wij dit vraagstuk met een koel hoofd en warm hart. Voor mensen in nood is er een plek in Woerden. Gelijktijdig moeten we alle opties benutten zodat de wachtlijst in de sociale huisvesting niet verder oploopt’. 

Niet tekenen bij het kruisje

Het agenderingsverzoek vraagt ook aan wethouder De Weger hoe hij recht gaat doen aan het budgetrecht van de raad. Van Aalst: 'Het huisvesten van statushouders kost serieus geld. De fractie tekent niet graag bij het kruisje. Daarom is het goed om aan de voorkant met de raad te spreken over de plannen en de daaraan verbonden kosten.'

Naar verwachting zal de gemeenteraad op 11 november over het onderwerp spreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.