25 januari 2022

Steun CDA en ChristenUnie-SGP voor CPO project starterswoningen in Kamerik

Als het aan het CDA Woerden en de ChristenUnie-SGP fractie ligt, gaan burgemeester en wethouders medewerking verlenen aan een initiatief van het dorpsplatform Kamerik voor een particulier opdrachtgeverschap (CPO) aan de Overstek in Kamerik. Het is de bedoeling om 24 goedkope starterswoningen in de klasse van 200.000 tot 225.000 euro te realiseren.

In december 2020 is het bestemmingsplan Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik vastgesteld. Een woningbouwproject op de voormalige schoollocaties in Kamerik. Inmiddels is de eerste fase (Mijzijde 76A) aanbesteed, maar is het helaas niet gelukt het gewenste aantal starterswoningen in het goedkope segment in te vullen. Hierop inspringend heeft het dorpsplatform het initiatief genomen om te kijken of er in de tweede fase (Overstek 1) een mogelijkheid is om een CPO-project op te starten voor grondgebonden starterswoningen in de prijsklasse 200.000 tot 225000 euro. Er is een interesse peiling gehouden onder de inwoners van Kamerik en hier kwamen maar liefst 140 reacties op van voornamelijk Kamerikse geïnteresseerden. 

Reden voor de Kamerikse raadsleden John Boere (CDA) en Daphne van der Wind vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. CDA-raadslid John Boere: 'Het is voor de jongeren van Kamerik van groot belang dat er goedkope starterswoningen in hun dorp worden gebouwd. We willen een vitaal Kamerik en dan moeten we onze jongeren woonkansen bieden. Als CDA Woerden juichen we dan ook het initiatief van het dorpsplatform van harte toe om 24 starterswoningen in het segment van 200.000 tot 225.000 via een CPO-project te realiseren. Hulde voor de drijvende krachten achter dit project, Ko Droogers en Jan Zwaneveld. Wij verwachten een positieve reactie van het college op onze vraag om alle medewerking aan dit voor Kamerik belangrijke woningbouwproject te verlenen.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.