27 december 2021

Tegemoetkoming ondernemers en verenigingen na vragen CDA Woerden

Woerdense ondernemers en verenigingen krijgen compensatie voor de kosten van het controleren van coronatoegangsbewijzen. Na vragen van het CDA Woerden heeft het College van burgemeester en wethouders een compensatieregeling ingesteld. Horecaondernemers, sportverenigingen, sportschoolhouders en organisatoren van evenementen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Het gaat om een eenmalige bijdrage van maximaal 500 euro per aanvraag.

In de afgelopen maanden moesten ondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen extra inspanningen leveren om de QR-codes te controleren. Ook voor de organisatoren van evenementen was dit aan de orde. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de kosten van inhuur van extra personeel die de controle uitvoert of de aanschaf van telefoons om de QR-codes af te lezen. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio’s om dit goed te organiseren en de naleving te ondersteunen. In Woerden is er nu voor gekozen om een deel van het beschikbare geld ten goede te laten komen van verenigingen en ondernemers die de daadwerkelijke uitvoering op zich nemen.

Het College van Burgemeester en wethouders heeft de regeling voor ondernemers en verenigingen ingesteld na vragen van het CDA Woerden. Raadslid Rumo van Aalst: ‘Wij zagen dat veel gemeenten het geld vooral zelf gebruiken voor de inhuur van extra toezichthouders. In gemeente Zwijndrecht ontstond het idee om ook de onkosten van ondernemers en verenigingen te compenseren. Dat vonden wij een hartverwarmend voorstel. Immers, juist ondernemers en verenigingen hebben direct te maken met de uitvoering van de QR-code controles en maken daarvoor ook extra kosten. Een deel van die kosten kan nu door de gemeente worden gecompenseerd. In deze zware tijd helpen wat dat betreft ook alle kleine beetjes. Wij zijn blij dat het College zo actief ondernemers en verenigingen tegemoet is getreden met deze regeling’.

Ondernemers en verenigingen mogen de vanaf 22 september 2021 gemaakte kosten aandragen voor compensatie. De tijdelijke subsidieregeling geldt tot en met 16 januari. De eenmalige vergoeding per aanvraag is maximaal 500 euro en het College heeft een totaalbedrag van 130.000 euro vastgesteld als budget voor de uitvoering. Van Aalst: ‘Het CDA Woerden gaat ervan uit dat de regeling blijft gelden zolang er budget is en de maatregelen van toepassing zijn. We hopen dat veel ondernemers en verenigingen die extra kosten maken of hebben gemaakt er gebruik van maken. Wij hebben begrepen dat de gemeente hen al over de regeling heeft geïnformeerd’.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.