08 april 2020

UPDATE : Zicht op subsidies

ER KOMT MEER ZICHT OP HET BINNENHALEN VAN SUBSIDIES DOOR DE GEMEENTE WOERDEN

Het CDA Woerden is verheugd over de antwoorden van het College van B & W op de schriftelijke vragen van het CDA Woerden over het binnenhalen van Europese, landelijke en provinciale subsidies door de gemeente Woerden. CDA Raadslid Rumo van Aalst: “Het is belangrijk dat de gemeente optimaal gebruik maakt van de beschikbare subsidiestromen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Het is dan ook goed om te lezen dat er in de afgelopen jaren door de gemeente 4,3 miljoen euro aan subsidies is verworven. Iedere euro is er tenslotte één."

"Volgens de beantwoording en bijgevoegde overzichten blijkt dat er met name subsidies zijn binnengehaald op het gebied van duurzaamheid en fietsverkeer. Dat naast de gebruikmaking van subsidieregelingen op het terrein van het sociaal domein, rijksmonumenten en binnenstedelijke ontwikkeling."

Als gevolg van de vragen van het CDA Woerden komt er voor de raadsleden meer zicht op de inspanningen en resultaten van het college om zoveel mogelijk euro's uit diverse subsidiepotten te halen. Van Aalst: "Het is een goede zaak dat de gemeenteraad vaker en transparanter over de effectiviteit van de subsidieactiviteiten van de gemeente wordt geïnformeerd. Dit ook om als raadsleden beter zichtbaar te hebben waar de mogelijkheden van cofinanciering liggen."

Binnenkort volgt een presentatie in de gemeenteraad door de extern ingehuurde subsidiecoördinator van de gemeente Woerden.

.

26 februari 2020:

Het CDA Woerden wil graag zicht op de effectiviteit in het binnenhalen van subsidies door de gemeente Woerden. Op dinsdag 25 februari heeft het CDA Woerden daarom schriftelijke vragen gesteld (KLIK HIER) over het binnenhalen van Europese, landelijke en provinciale subsidies door de gemeente. CDA-raadslid Rumo van Aalst : "Het is van belang dat de gemeente optimaal gebruik maakt van de beschikbare subsidiestromen op provinciaal, nationaal en Europees niveau."

De gemeente Woerden heeft een externe subsidiecoördinator ingehuurd voor één dag in de week. Het CDA wil graag actiever door het college van burgemeester en wethouder worden geïnformeerd over de binnengehaalde subsidies. Er zijn overzichten over de afgelopen drie jaar opgevraagd. Van Aalst : "Het ontbreekt de gemeenteraad aan een duidelijk overzicht van wat mogelijk is aan subsidies en welke resultaten zijn geboekt. Bijvoorbeeld ook als het gaat om de mogelijkheden van cofinanciering."

Het CDA heeft het college de suggestie gedaan om de gemeenteraad eens bij te laten praten door de subsidiecoördinator. Van Aalst : "Effectief werven van subsidies is belangrijk. Iedere euro die we als gemeente binnen kunnen hengelen is er één. Het is goed om daar als gemeenteraad samen met het college en de subsidiecoördinator het gesprek over te voeren."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.