03 december 2020

Verkeersveiligheid Jozef Israëlslaan

Positieve ontwikkelingen in het dossier Verkeersveiligheid voor het Kalsbeek College tijdens de bouwwerkzaamheden voor de waterzuivering van Oasen

Het CDA Woerden is tevreden met de beantwoording van een tweede reeks schriftelijke vragen [KLIK HIER] van haar raadsleden Job van Meijeren en Rumo van Aalst, met betrekking tot de verkeersveiligheid bij het Kalsbeek College tijdens de bouwwerkzaamheden voor de waterzuivering van Oasen.

Garantie voor het betrekken van het Kalsbeek College door de aannemer

In de eerste plaats is het goed bevestigd te hebben gekregen dat het Kalsbeek College actief door de aannemer moet worden betrokken bij het op te stellen BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) alvorens tot vergunningverlening wordt overgegaan. In een BLVC-plan worden zaken uitgewerkt die de verkeersveiligheid voor de scholieren en andere weggebruikers moeten borgen. Bijvoorbeeld specifieke tijden bouwverkeer en het exacte aantal verkeersregelaars. Pas na goedkeuring van het BLVC-plan door de gemeente wordt een vergunning verleend. CDA raadslid Van Aalst : "Als CDA Woerden willen wij dat belangrijke stakeholders als het Kalsbeek College in dit dossier worden gehoord en serieus worden genomen. Die garantie hebben we nu en daar zijn we blij mee".

Onderzoek alternatieve route via de Vincent van Goghlaan

In de beantwoording geeft het college duidelijk tekst en uitleg over waarom de route via Jozef Israëlslaan de minst onveilige is gebleken. Het CDA Woerden is echter blij met de bereidheid van het college toch nog een onderzoek in te stellen naar een alternatieve route via de Vincent van Goghlaan. CDA raadslid en fractievoorzitter Van Meijeren : "Een alternatief waarbij de schoolroute van het Kalsbeek College vrij van bouwverkeer wordt gelaten, heeft voor het CDA de absolute voorkeur. Wij hebben goede hoop dat het college hierin gaat slagen".

Het CDA Woerden is tevreden met de positieve wending in dit dossier, maar blijft de kwestie op de voet volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.