26 juni 2020

Volgende stap brug Woerden West komt dichterbij

De besluitvorming over een extra brug in Woerden-West over de Oude Rijn komt dichterbij. Onlangs is de concept rapportage opgeleverd aan raad en samenleving, waarin nu ook de variant Rembrandtbrug is uitgewerkt. Alle varianten zijn nu op een met elkaar vergelijkbare wijze uitgewerkt.

In de fractievergadering van het CDA Woerden op maandag 22 juni 2020 hebben we uitgebreid stilgestaan bij de rapportage. Ook zijn we (per fiets) op bezoek geweest bij de locaties van de verschillende brugvarianten om die nog eens goed in ons op te nemen. Uiteraard was dat niet voor de eerste keer, maar wel een goede gelegenheid om het beeld en ons perspectief erop weer eens op te frissen.

De komende weken wordt gewerkt aan de definitieve rapportage. Eerst zullen de betrokken inwoners en belanghebbenden nog een reactie kunnen geven en ook hun opmerkingen delen met de gemeenteraad. Daarna zal het college een voorstel opstellen, waarna de raad (naar verwachting na de zomer) een knoop moet doorhakken over de locatie waar de extra brug over de Oude Rijn komt te liggen. Als CDA Woerden zijn we blij dat dit langlopende dossier steeds dichterbij een besluit komt, waardoor er ook perspectief komt voor de inwoners aan de Rembrandtlaan en Boerendijk over het verlichten van de verkeersdrukte op dat dossier.

Meer informatie & contact

Op dinsdag 30 juni 2020 vertellen de leden van de participatiegroepen aan de gemeenteraad wat hun visie is op de rapportage. Daarnaast is de hele rapportage en alle achterliggende documenten te vinden op: https://www.brugwoerdenwest.nl/default.aspx

Wij moedigen u tevens aan om eventueel contact op met de woordvoerder namens de CDA fractie om uw visie op dit dossier door te geven.

Contact : Job van Meijeren: j.vanmeijeren@cdawoerden.org / 06 - 21 59 09 47

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.