24 januari 2020

Volgende stap in aanleg extra brug Woerden West

De gemeenteraad van Woerden heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 januari 2020 een volgende stap gezet naar de realisatie van een extra brug in Woerden West.

In de voorafgaande maanden werden de brugvarianten Gildenbrug, Rietveldbrug en Rietveldbrug-west onderzocht. Uit de participatie door inwoners kwam echter nog een nieuwe variant naar voren: de Rembrandtbrugvariant. De gemeenteraad heeft nu besloten om ook deze keuzemogelijkheid verder uit te werken, en nog voor de zomer een definitief besluit te nemen over waar de brug moet komen.

Al enige tijd is het niet langer de vraag òf er een extra brug moet komen in Woerden West, maar wáár deze brug moet komen te liggen. Dat de verkeersproblematiek in Woerden West een extra brug nodig heeft om het verkeer meer om de stad heen te leiden en het netwerk robuuster te maken is voor een grote meerderheid in de raad geen discussie meer. De afweging waar deze extra brug moet komen gaat met het raadsbesluit van donderdag 23 januari een nieuwe fase in. De Rembrandtbrugvariant wordt nu ook gedegen onderzocht en als deze kansrijk blijkt op een vergelijkbare manier uitgewerkt als de andere varianten. De raad hoopt dan nog voor de zomer alle argumenten op een rij te hebben om de knoop te kunnen doorhakken.

CDA-raadslid en fractievoorzitter Job van Meijeren: "Na 30 jaar willen we een definitieve knoop doorhakken in deze discussie. Dat moeten we snel maar wel zorgvuldig doen. De variant Rembrandtbrug heeft de nodige kansen, en met name de afname van het verkeer op Boerendijk en Rembrandtlaan is bij deze brugvariant een sterk argument. Wij zien echter ook nog wel wat knelpunten bij deze variant: de kosten lijken bijvoorbeeld hoger dan bij de andere varianten, en er zullen de nodige aankopen gedaan moeten worden. Het is goed dat dit nu allemaal op een rijtje wordt gezet, zodat we daarna een besluit kunnen nemen".

Van de 31 raadsleden in de gemeenteraad stemden er 22 vóór het voorstel van het College van B & W voor nadere uitwerking van de Rembrandtbrugvariant.

De inbreng van het CDA in het debat in eerste termijn is hier (KLIK HIER) terug te lezen of inclusief interrupties door andere raadsleden hier terug te kijken (scroll iets naar beneden naar het videoframe bij agendapunt 7 en klik op het startpijltje linksonder daarin).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.