06 juni 2019

Vraag om kritischer brief inzake energieplan Rijnenburg

POLITIEKE PARTIJEN WOERDEN WILLEN KRITISCHER BRIEF AAN GEMEENTE UTRECHT OVER ENERGIEPLAN RIJNENBURG

Een aantal partijen in de gemeenteraad van Woerden wil een kritischer brief sturen aan de gemeente Utrecht over het energieplan Rijnenburg. Het CDA Woerden, de CU/SGP en STERK Woerden doen een wijzigingsvoorstel (KLIK HIER) voor de concept brief die het college van burgemeester en college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. De voornoemde partijen zetten onder meer kanttekeningen bij het doorlopen participatieproces, de negatieve impact van zonneweiden op landbouwgrond en landschap en het effect van windmolens voor de omgeving.

In de brief aan de gemeente Utrecht moet wat hen betreft duidelijker worden opgenomen dat Woerden het betreurt dat niet al haar inwoners op een goede manier zijn bereikt in het participatietraject van dit proces. Dat had beter gemoeten, vinden ze. Utrecht moet zorgvuldig omgaan met de belangen van alle inwoners die door de plannen worden geraakt.

De partijen willen ook kanttekeningen plaatsen bij het voorstel voor zonnevelden in het Utrechtse plan. Hoewel de afweging bij de raad van Utrecht wordt gelaten willen de partijen meegeven dat het Woerdense uitgangspunt is om allereerst zon op daken te benutten voordat landbouwgrond wordt ingezet. Ze wijzen ook op het effect van honderden hectares zonneveld op voedselproductie, biodiversiteit, leefruimte voor insecten, opname van CO2 en productie van zuurstof.

CDA-raadslid John Boere: "De impact van windmolens op het landschap is een belangrijk aandachtspunt, maar wij vinden het belangrijk om ook extra onder de aandacht te brengen dat de impact van honderden hectares zonnevelden in de open ruimte zeker zo groot is. Grote hoeveelheden landbouwgrond verdwijnen onder de panelen, en daarmee ook de potentie voor voedselproductie, biodiversiteit en leefruimte voor insecten, CO2 opname en zuurstof productie. Dat moeten we niet lichtzinnig doen. In Woerden is het uitgangspunt: eerst de daken. Dat geven we Utrecht graag als advies mee".

Tot slot vragen de partijen om het belang van de Reijerscopse bewoners niet uit het oog te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld door hun belangen als woonwijk mee te wegen, en niet als afzonderlijke woningen. De afstand tot de windmolens wordt dan groter, waardoor de overlast van geluid en slagschaduw afneemt.

De Woerdense gemeenteraad spreekt donderdag over de reactiebrief aan de gemeente Utrecht aangaande het plan om van Rijnenburg en Reijerscop een energielandschap te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.