29 mei 2022

Vraagtekens CDA Woerden bij snelle afwijzing woningbouwplan Woerdense jongeren

Initiatieven als CPO Jong Woerden verdienen een eerlijke kans op de woningmarkt

 Het CDA Woerden staat positief tegenover het initiatief van een aantal Woerdense jongvolwassenen om zelf starterswoningen te ontwikkelen op de locatie Snellerpoort. Raadslid Marco Hollemans: ‘Het CPO Jong Woerden heeft met veel energie, enthousiasme en overtuigingskracht hun plannen aan onze fractie gepresenteerd. Dit soort lokale initiatieven verdienen een eerlijke kans. Als CDA Woerden zijn wij verbaasd over de snelle afwijzing door de gemeente die wij via de media hebben moeten vernemen. Daarover hebben wij vragen aan burgemeester en wethouders.’

 Door de krapte op de woningmarkt is het ook voor de Woerdense starter heel lastig om aan een betaalbare woning te komen. Om toch hun woondroom in hun Woerden te realiseren, hebben een aantal initiatiefrijke jongvolwassenen de Vereniging van opdrachtgevers CPO Jong Woerden opgericht. Dit willen zij doen met het zogenaamde CPO-concept (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De vereniging heeft inmiddels 30 geïnteresseerde leden in de leeftijd van 20 tot 35 jaar. Onder de leden zit veel kennis en expertise om zelf starterswoningen te ontwikkelen. De vereniging denkt hierdoor ongeveer 20% goedkoper uit te zullen zijn dan bij een projectontwikkelaar. Voor hun plan hebben zij een kavel aan de oostkant van de locatie Snellerpoort op het oog. Tot hun grote teleurstelling heeft de gemeente hen echter laten weten niet op hun initiatief in te willen gaan. Een woordvoerder van de gemeente laat in de media weten dat een dergelijk project lang gaat duren en de gemeente al in een ver gevorderd stadium is als het om de ontwikkeling van de locatie Snellerpoort gaat. Het bestuur van het CPO Jong Woerden is inmiddels een politieke lobby bij de Woerdense raadsfracties gestart. Op maandag 18 april brachten Thomas van Wuijtswinkel en Brian Burggraaf van het bestuur van CPO Jong Woerden een bezoek aan de Woerdense CDA-fractie.

 CDA-raadslid Marco Hollemans: ‘Als CDA Woerden zijn wij enthousiast over de plannen van deze groep Woerdense jongvolwassenen. Dit soort lokale initiatieven moeten we koesteren en verdienen een eerlijke kans. Wij hebben vraagtekens bij de kennelijk snelle wijze waarop de gemeente afwijzend op dit initiatief heeft gereageerd. Hier willen wij meer over weten. En daarom hebben wij een aantal vragen aan burgemeester en wethouders gesteld. Zo willen wij o.a. weten of het college ook voordelen ziet in het ruimte geven aan een CPO-initiatief in Snellerpoort. Wat zijn de belemmeringen en risico’s? Maar bovenal of men bereid is om samen met het bestuur van CPO Jong Woerden verder te verkennen of het initiatief een plek kan krijgen op de locatie Snellerpoort.’ De christendemocraten willen verder weten of burgemeester en wethouders het als kansrijk ziet om verder te onderzoeken of de methode van het CPO of coöperatie mogelijkheden biedt voor goedkope woningbouw voor specifieke doelgroepen binnen de gemeente Woerden. Hollemans: ‘Naast een kans om goedkoper woningen te kunnen bouwen zien wij als CDA Woerden nog een belangrijke meerwaarde in een CPO-initiatief. De energie en cohesie die ontstaat vanuit de Woerdense samenleving voor en tijdens een dergelijk initiatief. In Woerden zijn we gewend om het samen te doen en het dan ook voor elkaar te krijgen! In het verleden zijn in Molenvliet, Snel en Polanen en Waterrijk soortgelijke succesvolle initiatieven geweest.'

Het CDA Woerden kijkt uit naar de antwoorden van burgmeester en wethouders. Op basis daarvan zal bezien worden of politieke vervolgstappen nodig zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.