06 juli 2021

Woerdens verenigingsleven is goed voorbereid op komst nieuwe landelijke regels

Het Woerdense verenigingsleven lijkt goed op de hoogte van de inwerkingtreding van de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR). Hierdoor moeten ze aan een aantal administratieve eisen gaan voldoen. Het college heeft de gemeenteraad na vragen van het CDA Woerden geïnformeerd dat er geen signalen zijn dat de wet tot problemen leiden. Raadslid Rumo van Aalst is tevreden met de uitkomsten, maar houdt desondanks een vinger aan de pols.

Op 1 juli is de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De nieuwe wet is een reactie op landelijk bekende schandalen bij onder meer Vestia en Amarantis. Er zijn verzwaarde administratieve eisen voor verenigingen en stichtingen. De kosten hiervan en het grotere risico voor bestuursleden om aansprakelijk te worden gesteld bij falend bestuur zouden volgens berichten in de media grote gevolgen kunnen hebben voor het verenigingsleven. Vooralsnog lijken bestuursleden van het Woerdense maatschappelijke middenveld zich geen zorgen te maken hierover.

Het College van burgemeester en wethouder laat in zijn beantwoording van de vragen van CDA Woerden weten dat de voorlichting goed is opgepakt. Hierbij zijn de organisaties Hart voor Woerden, het Beweegteam en Cultureel Platform Woerden betrokken. Hart voor Woerden heeft een speciale webpagina ingericht met alle informatie op www.woerdenvoorelkaar.nl. Alle informatie is ook verspreid onder de Woerdense sportverenigingen en organisaties. Op 15 juni heeft in samenwerking met het landelijk werkende Netwerk Ondersteuning Vrijwillige inzet (NOVi) een Webinar georganiseerd dat door ongeveer 25 organisaties is gevolgd. Daarnaast hebben brancheverenigingen voorlichting gegeven. Er is een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid via de gemeente Woerden mogelijk. Een verzekering die ook de risico's van de nieuwe wet dekt. De kosten voor het aanpassen van statuten die nodig zijn volgens de wet en het vastleggen daarvan bij de notaris liggen naar verwachting rond de 750 euro. Voor het aanpassen van de statuten geldt en overgangstermijn van vijf jaar.

CDA-raadslid Rumo van Aalst is tevreden met de beantwoording: 'Het Woerdense verenigingsleven lijkt prima op de hoogte van de komst van de nieuwe wet uit Den Haag en goed voorbereid. Het is mooi om in de beantwoording van het college te lezen dat zowel bij de gemeente Woerden als bij Hart voor Woerden, het Beweegteam en het Cultureel Platform Woerden geen zorgelijke signalen vanuit het verenigingsleven zijn binnengekomen’. De christendemocraat is blij met de goede voorlichting van gemeente en maatschappelijke organisaties, maar houdt de vinger aan de pols: ‘Het verenigingsleven in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld is belangrijk voor onze gemeenschappen, we blijven als CDA Woerden de vinger aan de pols houden dat er niet te veel regels komen om daaraan een bestuurlijke bijdrage te leveren!’

Klik hier voor Raadsinformatiebrief inzake Beantwoording schriftelijke vragen CDA Woerden over Gevolgen nieuwe wet (Wbtr) voor verenigingsleven en vrijwilligers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.