13 juli 2023

Woerdense Wilhelminaschool wil een Kiss and Ride zone

De Wilhelminaschool in Woerden heeft behoefte aan een oplossing voor het parkeerprobleem rondom de school. Voor werkende ouders is het niet of nauwelijks mogelijk om de auto even kort te parkeren nabij de school aan de Oostsingel. De schooldirectie denkt zelf aan een Kiss and Ride zone. Dat kregen leden van de Woerdense CDA en ChristenUnie-SGP fractie te horen tijdens een werkbezoek aan de gloednieuwe basisschool op 7 juli jl. Reden voor het stellen van vragen aan burgemeester en wethouders. De fracties zien in ieder geval graag een gesprek op korte termijn tussen gemeentebestuur en de schooldirectie. 

Op 22 mei opende de nieuwe Wilhelminaschool aan de Oostsingel in de binnenstad van Woerden met trots haar deuren. Een modern en toekomstbestendig schoolgebouw. Volledig energieneutraal en van het gas af. En ook nog eens gelegen tussen veel groen en water.

Raadslid Rumo van Aalst (CDA): “De school is echt prachtig geworden. Het moet voor iedere ouder een feest zijn om je kind naar zo’n school te mogen brengen. Dat geldt helaas niet voor de werkende ouder die dat met de auto moet doen. Parkeren rondom deze school is echt een crime. In hoeverre komt de verkeersveiligheid op deze locatie aan het begin en einde van de schooldag onder druk te staan, vraag je je dan af. Ik kan me eerlijk gezegd de chaos wel voorstellen. Tijdens ons werkbezoek noemde schooldirecteur Dianne Peterse een Kiss and Ride zone als een mogelijke oplossing. Het is goed dat schooldirectie en gemeentebestuur over dit vraagstuk en de aangedragen oplossing van een Kiss and Ride zone om de tafel gaan. Zoals ieder serieus idee vanuit de samenleving aandacht en een gesprek met de gemeente verdient.” 

Burgemeester en wethouders hebben vier weken om de vragen van de fracties CDA en ChristenUnie-SGP te beantwoorden. “Wethouder Jacques Rozendaal van onderwijshuisvesting en zijn ambtenaren brengen in september een bezoek aan de school heb ik eerder van de wethouder begrepen. Ik weet al een gespreksonderwerp”, aldus Van Aalst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.