30 december 2021

Woningbouw Hof van Harmelen loopt vertraging op door faillissement aannemer

Afgelopen dinsdag 21 december is het faillissement uitgesproken over Tetteroo Bouw en Ontwikkeling. Dit bouwbedrijf is een van de twee ontwikkelaars van het Hof van Harmelen. In antwoord op vragen van CDA Woerden en Progressief Woerden heeft wethouder De Weger aangegeven dat de vaststelling van het bestemmingsplan vertraging zal oplopen. De toekomst van het plan is met onzekerheid omgeven. Raadsleden Toos van Soest en Marguerite Boersma dringen aan op nauwe betrokkenheid van de gemeente.

Wethouder Tymon de Weger gaf in de gemeenteraad op donderdag 23 december een toelichting op de laatste ontwikkelingen. Er wordt door de rechtbank nu een curator aangesteld, die moet gaan bekijken of een doorstart mogelijk is en/of de grondeigendommen van Tetteroo worden verkocht aan marktpartijen. Contractueel is voor de Hof van Harmelen vastgelegd dat een nieuwe grondeigenaar alleen met toestemming van de gemeente in de (contractuele) rechten kan treden van Tetteroo. Het is aan de curator om te bepalen met wie en op welke manier hij dit vorm gaat geven. De gemeente wil zolang er geen duidelijkheid is over de financiële situatie van het plan het bestemmingsplan niet vaststellen. Dit was volgende maand gepland, naar alle waarschijnlijkheid zal dat nu vertraging oplopen.

Raadslid Marguerite Boersma (Progressief Woerden) maakt zich zorgen. ‘Woningbouw is superbelangrijk voor Harmelen en hierdoor ontstaat nieuwe vertraging. De gemeente kan daar niet zoveel aan doen, maar het is wel erg zuur voor woningzoekenden in Harmelen. We hopen dat er snel duidelijkheid komt hoe het project verder kan’. CDA-raadslid Toos van Soest dringt aan op een snelle oplossing: ‘Wij willen dat de gemeente zodra een curator wordt aangesteld in overleg gaat vanwege onze belangen in deze ontwikkeling, ook de andere ontwikkelende partij moet hierbij betrokken worden. Op die manier kan mogelijk worden bereikt dat het bestemmingsplan alsnog zo snel mogelijk in behandeling kan worden genomen. Het tempo houden in de woningbouw voor Harmelen is voor mij het hoogste belang’. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.