03 oktober 2018

Woningbouw in Zegveld komt dichterbij

De woningbouw in Zegveld op de locatie De Pionier komt een stap dichterbij.

Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Woerden heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om € 150.000,-- uit de reserve woningbouw te halen en dit te investeren om de businesscase voor de locatie Pionier rond te maken. Met deze bijdrage van de gemeente kunnen 15 tot 20 sociale huurwoningen voor senioren worden ontwikkeld.

Woningcorporatie GroenWest wil samen met de zorgcoöperatie Zegveld Zorgt een complex van seniorenwoningen ontwikkelen met een gemeenschappelijke ruimte. Inwoners kunnen daarmee langer zelfstandig in het dorp blijven wonen. Omdat het een kleine locatie betreft waarbij hoge kosten moeten worden gemaakt voor een lift en rolstoeltoegankelijkheid stelt het College voor een bijdrage te leveren om zo de businesscase sluitend te maken. Deze bijdrage komt uit de middelen die de gemeente na de verkoop van koopgarantwoningen opzij heeft gezet om opnieuw te kunnen investeren in sociale woningbouw.

Zegvelds raadslid en CDA fractievoorzitter Job van Meijeren is opgetogen over deze stap: “Er wordt in Zegveld halsreikend uitgekeken naar woningbouw op de Pionier-locatie. De woningmarkt zit momenteel muurvast maar ouderen willen graag in ons dorp blijven wonen in meer op hun leeftijd gerichte woningen. Zo kunnen ze ook woningen achterlaten voor jongeren. De afgelopen jaren hebben de mensen van het Dorpsplatform Zegveld en de zorgcoöperatie Zegveld Zorgt zich onvermoeibaar ingespannen om dit van de grond te krijgen. Ik ben blij dat eindelijk een eerste knoop is doorgehakt en het College nu een voorstel bij de raad neerlegt. Dit voorstel is goed voor Zegveld. Na jaren van stilstand in de woningbouw is er nu zicht op beweging”.

Voor meer informatie, zie HIER de brief van het College.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.