20 maart 2019

Zorgen over onderhoud brandweerkazernes dorpen

CDA WOERDEN MAAKT ZICH ZORGEN OVER HET ONDERHOUD VAN DE BRANDWEERKAZERNES IN DE WOERDENSE DORPEN

Het CDA Woerden heeft zgn. Artikel 42 vragen gesteld (KLIK HIER) aan het college van B & W over het onderhoud van de brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld. De fractie heeft na signalen, een werkbezoek en het bestuderen van de ARBO- en inspectierapporten zorgen over de staat van onderhoud. Het CDA wil nu van het college weten of de zorgen terecht zijn, en welke maatregelen eventueel nodig zijn.

In 2010 is afgesproken dat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) volledig verantwoordelijk was voor de uitvoering van het operationele beheer en onderhoud van de kazernes. Per 1 januari 2018 is dit weer een verantwoordelijkheid geworden van de gemeente Woerden. Het CDA wil graag van het college weten waarom hiervoor is gekozen, en of er inzicht was in de onderhoudssituatie op dat moment.

CDA raadslid Rumo van Aalst: "Ik heb de bouwkundige rapporten uit 2016 gelezen en die waren positief over de situatie in de kazernes. De rapporten van de ARBO-inspectie (uit 2018) zijn echter zorgwekkend voor de kazernes in de dorpen. Het onderhoud is niet op orde, de uitlaatgassen komen in alle verblijfsruimten en douches en kleedruimten voldoen totaal niet aan de eisen. Ik wil van het college weten welke maatregelen nu nodig zijn".

De vrijwillige brandweerprofessionals in de dorpen zijn belangrijk voor de veiligheid. De kazernes moeten daarom goed op orde zijn. Van Aalst : "In het rapport lees ik bijvoorbeeld over de locatie Zegveld: “Het uitrukproces kan vanwege de beschikbare ruimte en omgeving niet veilig en efficiënt plaatsvinden”. Dat baart mij grote zorgen".

Het CDA Woerden wil dat het college in beeld brengt welke maatregelen er nodig zijn en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De partij vraagt ook aan het college om te kijken of er dit moment aanleiding bestaat om te overwegen of huisvesting in de soms heel oude gebouwen nog wel logisch is, of dat misschien een meer toekomstbestendige huisvesting noodzakelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.