Lenneke van Duuren

Nr. 24

Mijn naam is Lenneke van Duuren, 49 jaar geleden geboren in Woerden en nog altijd woon ik met veel plezier in deze mooie stad in het Groene Hart. Na mijn HBO-opleiding Personeel & Arbeid heb ik bij verschillende werkgevers als P&O-adviseur of recruiter gewerkt. Op dit moment werk ik met veel plezier alweer ruim vier jaar bij het IT-onderdeel van Defensie in Utrecht. Binnen Woerden kennen mensen mij via de PKN en kerkenwerk, zwemvereniging of andere sportieve activiteiten. Sinds ongeveer vier jaar ben ik lid van het kernteam van CDA Woerden.

Ik ben verkiesbaar voor het CDA Woerden omdat...

CDA Woerden ervaar ik als een actieve, betrokken partij met een groep mensen waarin jonge mensen een stem krijgen. In de gemeentelijke politiek speelt CDA Woerden een voortrekkende rol en doet dit in nauwe samenwerking met de andere coalitiepartijen. Het christendemocratisch gedachtengoed is helder in een mooi verkiezingsprogramma terug te vinden, bijvoorbeeld in thema's als wonen, voorzieningen in de buurt, energietransitie, een veilige en groene buurt en lokale economie.

Ik zet mij in voor...

Betaalbare woningen, veilige, groene buurt en sociale voorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.