Martin Goebel

Nr. 19

Mijn naam is Martin Goebel en woon in Woerden. Werkzaam als extern-medewerker binnen Ferm Werk. In grote lijnen in Financiéle omgevingen.

Ik ben verkiesbaar voor het CDA Woerden omdat...

Het CDA gedachtegoed blijft de basis, en gevormd door 4 uitgangspunten. Die ook de kernwaarden zijn. Gespreide verantwoordelijkheid, Publieke gerechtigheid, Solidariteit en het Rentmeesterschap. We zijn er niet louter voor ons zelf. Maar dragen  verantwoordelijkheid voor en met elkaar en ook nog de generaties die na ons zullen komen. Zowel landelijk als ook lokaal. Het CDA geluid hierin mag niet verloren gaan!

Ik zet me in voor...

Een actief Verenigingsleven is belangrijk. Mensen met elkaar blijven verbinden. Oog hebben voor mensen/inwoners van de Gemeente Woerden met een smalle beurs. Deze mensen laten profiteren van o.a. duurzaamheidssubsidies en waar mogelijk andere voordelen. Dit kan mijn inziens door meer slimme verbindingen binnen het Gemeentelijk beleid.

Een divers winkelaanbod is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van onze mooie stad. Het winkelaanbod staat onder druk door bijvoorbeeld de hoge huren, de toename van online winkels. We moeten ruimte bieden aan Ondernemers om verantwoordelijk te ondernemen. Niet alleen in de Stad Woerden. Maar ook in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Ook de buurtfunctie's nemen hierin een belangrijke rol in.

Het CDA Woerden zal zich inzetten voor alle circa 53.000 inwoners in onze mooie Gemeente. Oog hebben en houden voor elkaar. Onze Waarden en Normen ook tonen in de praktijk. Dat zelfredzaamheid voor een ieder van ons een natuurlijk gegeven is. En voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben ... deze ook bieden ten alle tijden! Wellicht nadenken over wijkraden!? In ieder geval moet het de individuele burger duidelijk zijn waar hij of zij met hun vragen terecht kunnen. Ook mensen die minder digitaalvaardig zijn. Alle burgers moeten zich betrokken voelen in de Gemeente waar ze wonen en deel uitmaken van onze maatschappij. Ik zie hierin een cruciale rol weggelegd voor het CDA. Daarom telt elke stem die op 16 maart 2022 zal worden uitgebracht. Zichtbaar zijn en blijven voor de burgers. En altijd met elkaar in gesprek blijven en het gesprek gaande houden! Het CDA is er voor al haar burgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.