Armoedebestrijding

Ook verschil in inkomen kan een rol spelen in de mate waarin iemand kan meedoen in de samenleving. Armoede heeft een grote impact op het leven, zeker in een gezinssituatie. Kinderen die in armoede leven, moeten ook kunnen blijven meedoen.

Het CDA steunt initiatieven om kinderen die in armoede opgroeien te helpen. Scholen, vrijwilligersorganisaties, de GGD, de huisarts en de gemeente dragen hier allemaal aan bij. We zorgen ervoor dat deze kinderen kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld sport, cultuur en zwemles.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.