Armoedebestrijding

Het CDA wil dat kwetsbare mensen in de samenleving zo goed mogelijk worden ondersteund. De gemeente moet zorgen voor een vangnet voor inwoners die niet kunnen meekomen. Het CDA wil wel dat ook wordt gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om zelf hun leven weer op te bouwen: het vangnet moet geen hangmat worden. Er moet daarom voldoende geld zijn voor armoedebestrijding, maar dat moet er ook op gericht zijn om ervoor te zorgen dan inwoners niet afhankelijk worden van het geld, maar met een opleiding, met schuldsanering, vrijwilligerswerk of een baan weer mee gaan doen in onze samenleving.

Inwoners die in de knel komen moeten we helpen. Daarom zal het CDA van inwoners die zo'n laag inkomen hebben dat ze de eigen bijdragen voor de thuiszorg niet kunnen betalen, geen bijdrage vragen. Op die manier voorkomen we dat inwoners in nog grotere problemen komen, zoals schulden. Wel zullen we samen met deze inwoners een plan maken om te kijken of ze via scholing of werk weer kunnen meedoen in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.