Bedrijventerreinen

Wat betreft bedrijvigheid in de gemeente zal eerst moeten worden gekeken naar de bestaande bedrijventerreinen. Bestaande ruimte moet zo goed mogelijk worden benut en op sommige bedrijventerreinen in de gemeente zijn nog vierkante meters ruimte beschikbaar die het CDA optimaal wil gaan gebruiken. Hierbij kan wel schuifruimte noodzakelijk zijn om ontwikkelingen te starten.

In overleg met ondernemers, de regio en de provincie moet worden gekeken of het noodzakelijk is om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden of een nieuw terrein te ontwikkelen. Het CDA wil dat alleen doen als wordt aangetoond dat dit nodig is voor goede verkeersafwikkeling, versterking van de lokale economie of woningmarkt. Zo’n uitbreiding moet passend zijn in het landschap.

De omvorming van bedrijventerrein Middelland-Noord naar een woongebied is een grote opgave. Het CDA wil de opgestelde visie uitwerken in een visiebeeld, strategie en programma. De start ligt bij het stationsgebied: de ‘Poort van Woerden’, van hieruit moet de aanpak in clusters vorm krijgen. Belangrijk zijn een goede verkeersafwikkeling en voorzieningen als winkels en scholen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.