Belastingen

Het CDA wil dat gezonde huishoudboekje zo houden, en zorgen voor een goede balans van uitgaven en inkomsten, investeringen en schulden. De schulden van de gemeente worden in de komende jaren stapsgewijs afbetaald.

Het CDA wil alleen geld uitgeven aan nieuw beleid van het Rijk (bijvoorbeeld de uitvoering van de Klimaatwet en de Omgevingswet) als hiervoor ook voldoende geld vanuit het Rijk komt.

De woonlasten van onze gemeente stijgen wat het CDA betreft alleen als hier ook onvermijdbaar hogere kosten voor worden gemaakt, zoals afvalverwerking of investeringen in de riolering.

Wij willen de OZB (onroerendezaakbelasting) niet verhogen om nieuw beleid uit te voeren. Verhoging van de OZB-opbrengst is voor ons het allerlaatste middel dat we inzetten als de begroting sluitend gemaakt moet worden.

Het CDA wil dat er een voorstel wordt uitgewerkt zodat lokale verenigingen geen OZB meer hoeven te betalen voor hun accommodatie.

We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers, behalve als in overleg met de ondernemers is afgesproken om die inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.