Belastingen

Het CDA wil de gemeentelijke belastingen de komende jaren op een gelijk niveau houden. Het huishoudboekje van de gemeente Woerden moet op orde blijven en de begroting moet binnen de huidige inkomsten vormgegeven kunnen worden. De onroerende zaak belasting (OZB) zal de komende jaren niet méér stijgen dan met de normale jaarlijkse inflatie.

Ook andere gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing wil het CDA niet laten stijgen, tenzij er zich ontwikkelingen voordoen die dat nodig maken. Financiële tegenvallers worden wat het CDA betreft eerst opgevangen door de gemeentelijke uitgaven te verkleinen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.