Binnenstad

Een stevige en toekomstbestendige koers voor de binnenstad is van belang voor de gemeente Woerden. De afgelopen jaren is de binnenstad stevig op de kaart gezet; de aanpak om leegstand tegen te gaan werkt. Hieraan moet verder worden gewerkt, samen met de ondernemers van Stadshart Woerden. Het omzetten van panden met een winkelbestemming naar een woonbestemming waar dat is gewenst moet, in overleg met de provincie, financieel aantrekkelijk worden. Hierbij kan leegstand ook aan regels worden gebonden om de uitstraling van de winkelstraat te behouden.

De komende periode moet een nieuwe binnenstadagenda worden opgesteld, die voortbouwt op de gestelde prioriteiten. Samenwerking van ondernemers, gemeente en vrijwilligers van evenementen zijn daarbij van belang. In de agenda moeten de koers en uitgangspunten voor de komende jaren worden vastgesteld.

Er zal de komende twee jaar samen met het Rijngracht Comité gesproken moeten worden over de plannen om van de Rijnstraat een waterverbinding te maken. Het CDA staat alleen open voor dit plan op de langere termijn, als er draagvlak voor is bij ondernemers en als het plan bijdraagt aan een toekomstbestendige winkelstad. De gemeente kan hier op dit moment niet financieel aan bijdragen; de afgelopen jaren is er al veel geld uitgegeven om deze straat opnieuw in te richten. We willen de fietsvoorzieningen in het centrum verbeteren. Er moeten een of meer bewaakte fietsenstallingen komen (bijvoorbeeld met camera’s) zodat bezoekers aan het centrum hun (elektrische) fiets veilig en goed kunnen stallen. We willen de parkeertarieven verlagen in de parkeergarage, de avonden gratis maken en experimenteren met het tweede uur gratis parkeren.

Veiligheid in de binnenstad is belangrijk voor winkelend publiek, ondernemers en binnenstadbewoners. Het CDA wil daarom bij de politie en toezichthouders aandacht voor fietsendiefstal, winkeldiefstal en zakkenrollers.

De centrumring is belangrijk voor goede aan- en afvoer van autoverkeer naar de binnenstad. Het CDA is daarom geen voorstander van het plan om de centrumring anders in te richten, dat zorgt voor een minder goede bereikbaarheid van de binnenstad. Bovendien gebruiken fietsers veelal de Rijnstraat, Havenstraat en Achterstraat om naar het centrum te gaan, niet de centrumring. Wel willen we samen met de opstellers van de verkeersvisie kijken hoe doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit het centrum kan worden gehouden. Hierbij moeten fietsers ook zeker de ruimte krijgen om veilig en gemakkelijk naar het centrum te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.