Binnenstad

Binnen de centrumring ervaren de bewoners enkele grote pijnpunten door de invoering van het nieuwe parkeerbeleid. Deze willen we oplossen. Het positieve effect van het parkeerbeleid voor bewoners buiten de centrumring willen we echter vasthouden, want hier zijn de goede gevolgen ervan meteen zichtbaar geworden.

Het CDA Woerden wil aan de slag gaan met de Wagenstraat. Dit gebied heeft weinig vernieuwing doorgemaakt in de afgelopen tientallen jaren en moet bij de tijd worden gebracht. We willen een plan maken voor ontwikkelingen in de toekomst.

Het CDA wil dat er samen met het Stadshart, de Vestingraad en Woerden Marketing een actieplan voor de binnenstad wordt gemaakt voor de komende vier jaar om de diversiteit aan winkels te behouden.

De gemeente gaat aan de slag om alle winkels in het stadscentrum bezet te houden en leegstand tegen te gaan. Hiervoor gaat de gemeente in overleg met vastgoedeigenaren kijken op welke plekken langdurige leegstand kan worden opgelost door leegstaande winkels te veranderen in woningen.

Het CDA wil de gastvrijheid en het verblijfsgenot van de binnenstad versterken door de actiepunten uit de Binnenstadvisie verder op te pakken. Voorbeelden zijn: het plein verblijfsvriendelijker maken, meer groen aanbrengen en faciliteiten voor fietsers verbeteren.

De meeste bezoekers van ons Stadshart komen met de fiets. Het CDA wil graag een fietsenstalling voor mensen die hun fiets beveiligd willen stallen als zij Woerden bezoeken. Er blijft veel aandacht voor goede fietsvakken en extra fietsparkeerplekken.

Samen met het Stadshart wil het CDA Woerden de mogelijkheden onderzoeken voor een lokaal digitaal Stadshart, waar inwoners hun boodschappen gemakkelijk via internet bij lokale ondernemers kunnen doen.

Het CDA wil dat de centrumring veiliger wordt voor fietsers en beter over te steken is voor voetgangers. Het centrum moet goed bereikbaar zijn en blijven voor bestemmingsverkeer. De aanrijroutes naar de parkeergarages en Nieuwstraat, Rijnstraat en Wagenstraat zijn daarbij het belangrijkst.

De Rijnstraat zorgt op drukke dagen (zoals woensdag en zaterdag) voor gevaarlijke situaties. Het CDA wil een proef doen en de straat op deze drukke dagen afsluiten voor fietsers en bromfietsen. Als dat een succes is, wordt die afsluiting op drukke dagen definitief.

Het CDA Woerden wil dat de gemeente regelmatig overlegt met het platform voor bewoners van de binnenstad, om hun belangen goed te leren kennen en mee te nemen bij nieuwe plannen.

In de binnenstad moet een goede balans zijn tussen evenementen en de belasting hiervan voor de bewoners van het centrum.

We werken in de binnenstad samen met het bewonersplatform, het Stadshart en de Vestingraad om het stadscentrum leefbaar en levendig te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.