Cattenbroekerplas

Het CDA vindt de ontwikkelingen rond de Cattenbroekerplas van groot belang als gebied waar inwoners en toeristen uit de regio kunnen recreëren. Belangrijke aandachtspunten zijn een goede en veilige verkeersafwikkeling voor bezoekers en bewoners, en de zorg voor zo min mogelijk overlast. Een breed draagvlak bij de omwonenden draagt bij aan het succes van de ontwikkeling van deze unieke locatie. Het CDA wil de waterrecreatie in de gemeente en regio versterken. Het CDA is er dan ook een voorstander van om de vaarroutes in de gemeente te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.