Cultureel erfgoed

We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en herkenbare monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner – maar even waardevol – cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door kleine subsidies te verstrekken aan particulieren. In de openbare ruimte geven we aandacht aan de waarde van het historische karakter van de stad Woerden en de dorpskernen.

Woerden is een stad met historie. Onze regio heeft historische bijzonderheden in het landschap, zoals de Limes (de grens van het oude Romeinse Rijk). Die historie is waardevol, en we willen die behouden. Als CDA Woerden vinden we de momenten om het verleden te vieren (zoals 650 jaar Woerden) belangrijke mijlpalen. Samen met organisaties en het onderwijs willen we deze band met de historie van onze gemeente in de komende jaren verder versterken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.