Cultuur

Het rijke culturele leven, de vele voorzieningen en het behoud van onze monumenten worden gedragen door vrijwillige inzet van enthousiaste Woerdenaren. Zij verdienen onze steun, want uiteindelijk maken zij het aanbod mogelijk waar we allemaal van kunnen genieten. Ruimte bieden aan initiatieven staat hierbij centraal. Het CDA wil dat de gemeente initiatieven ondersteunt met advies en hulp, zoals bij vergunningen en veiligheidsplannen.

De vijf grote culturele instellingen (KUVO, Klooster, Cultuurplatform, Bibliotheek en Stadsmuseum) werken al veel samen. Het CDA wil die samenwerking versterken. Ook kijken we hoe het budget van de gemeente het zorgvuldigst kan worden besteed. Het uitgangspunt is dat de financiële bijdrage vooral bedoeld is om culturele ervaringen voor kinderen mogelijk te maken. Volwassenen leveren zoveel mogelijk zelf hun bijdrage.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.