Dorpen en wijken

Dorp- en wijkplatforms zijn belangrijk voor het werk van de gemeente in de dorpen en wijken. De platforms kennen de mensen, weten wat er leeft en speelt, en dat moet benut worden. Voor Harmelen, Kamerik en Zegveld is het belangrijk om de eigenheid van deze dorpen te herkennen en erkennen en daar goed mee om te gaan. Niet in alle Woerdense wijken zijn platforms actief, en soms is de samenhang in de wijk heel sterk (zoals in het Schilderskwartier), soms is wat minder (zoals in Molenvliet). De gemeente moet daar op een passende manier mee omgaan.

Het CDA wil dat de gemeente het wijk- en buurtgericht werken stevig neerzet. Dat betekent dat platforms een vast aanspreekpunt hebben op het stadhuis en dat de gemeente daar nauw contact mee heeft. Er zijn ambtenaren die weten wat er speelt in de wijken en dorpen en die sleutelfiguren kennen.

Het CDA wil niet dat de gemeente te veel initiatief naar zich toe trekt. Het risico bestaat dat platforms worden overbelast of ‘doodgeknuffeld’. Een goede balans is essentieel, en lokale kennis doorslaggevend. Het CDA wil de komende jaren het beleid voor wijken en dorpen vormgeven aan de hand van de evaluatie van de pilot wijkgericht werken. Er komen wat het CDA betreft wijk- en dorpswethouders, en ambtenaren die een lokaal netwerk opbouwen en onderhouden. Mensen die zichtbaar zijn in de buurt en weten wat er leeft. Afhankelijk van de behoefte in een wijk of dorp geeft de gemeente ruimte aan inwoners om zelf met initiatieven te komen en om het gemeentelijk beleid vorm te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.