Dorpen en wijken

De dorps- en wijkhuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen in de wijken. Het CDA wil de functie van deze plaatsen versterken. Hierbij gaat het niet om het bezitten van deze gebouwen, maar om de functie ervan in de wijk en de verbinding met maatschappelijke organisaties.

In de wijken Molenvliet en Staatsliedenkwartier zijn deze ontmoetingsplaatsen minder goed georganiseerd. Daarom gaan we in overleg met inwoners en het wijkplatform kijken naar mogelijkheden om deze plekken beter te organiseren.

Het CDA wil in de dorpen zoveel mogelijk binnen de dorpsgrenzen bouwen. Beperkte uitbreidingen zijn nodig en kunnen plaatsvinden aan de rand van de dorpen. Een groene inpassing is daarbij belangrijk. Deze uitbreidingen zijn gericht op huisvesting voor de dorpse gemeenschap en het op niveau blijven van lokale voorzieningen zoals supermarkt en school

Het CDA zet zich in voor het behoud van goede voorzieningen in ieder dorp en elke wijk in de gemeente Woerden. Deze ontmoetingsplaatsen moeten we behouden en versterken. Het CDA wil dat de gemeente in overleg met de lokale ondernemers kijkt wat hier op langere termijn voor nodig is. Hiervoor wordt een actieprogramma gemaakt.

Vooral voor ouderen zijn een aantal essentiële voorzieningen dichtbij belangrijk. Voorbeelden zijn pinautomaten, post- en pakketservice en winkels voor de dagelijkse boodschappen. De gemeente spant zich in om deze diensten op peil te houden in de wijken en dorpen.

In de wijk- en dorpscentra zijn we terughoudend met extra standplaatsen voor verkoopwagens om de lokale ondernemers niet van extra concurrentie te voorzien.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.