Duurzaamheid

Onze ambitie is om in 2030 de helft van ons totale energiegebruik duurzaam op te wekken . 

We zetten hiervoor allereerst maximaal in op het kleinschalig opwekken van energie met de minste impact voor onze omgeving en ons landschap. Dit doen we via zonnepanelen op het dak bij inwoners en bedrijven. Daarnaast mogen er kleine boerenwindmolens (tot 25 meter ashoogte) op het erf van bedrijven in het buitengebied worden geplaatst.

Het CDA Woerden wil de mogelijkheden benutten van zonnepanelen langs en boven bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fietspaden, geluidswallen en langs het spoor. Hiervoor willen we ook gebruikmaken van innovaties.

Bij grootschalige energieopwekking in de regio vinden we het belangrijk om de inkomsten ervan ook zoveel mogelijk lokaal te houden. We eisen daarom altijd lokaal eigenaarschap als onderdeel van een voorstel.

Zie ook: thema Windmolens en thema Zonne-energie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.