Duurzaamheid

‘Duurzaamheid’ betekent voor het CDA dat we in onze behoeften voorzien zonder dat we mensen, het milieu of de economie in gevaar brengen, nu en in de toekomst. Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van de samenleving en van de gemeente samen. We hebben de komende jaren een enorme uitdaging op dit gebied. De gemeente Woerden heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Het CDA wil daar samen met inwoners, ondernemers, partners en andere overheden aan werken.

Woerden is al behoorlijk op de goede weg wat betreft duurzaam werken, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente nu achterover kan leunen. Om duurzaamheid in Woerden te bevorderen moet de gemeente niet alles zelf doen. De gemeente moet goede voorlichting geven en samen met inwoners en ondernemers initiatieven nemen. Uiteraard geeft de gemeente daarbij zelf het goede voorbeeld in de eigen inkoop bijvoorbeeld, door zoveel mogelijk bij Woerdense bedrijven in te kopen. De komende jaren wordt het actieprogramma Duurzaam Woerden verder uitgewerkt. Het CDA kiest hierbij een maatschappelijke insteek waarbij middelen zoveel mogelijk worden ingezet in de samenleving en in concrete projecten.

Het CDA wil dat de gemeente onderzoekt of er een duurzaamheidscentrum in het Brediuspark kan worden ingericht, waar inwoners adviezen en informatie kunnen krijgen. Ook de agrarische sector in Woerden kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame gemeente, bijvoorbeeld door het produceren van duurzame energie (zon, wind, biovergisting), door water op te vangen bij hevige regenval, door hoogwaardige (streek)producten te maken en door meer biodiversiteit te stimuleren. Het CDA wil in de komende periode samen met de agrarische sector zulke mogelijkheden bespreken en onderzoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.