Fietsen

Fietsen is belangrijk in Woerden. Bij de uitwerking van de verkeersvisie moet wat het CDA betreft worden gestart met het veiliger maken van de hoofdfietsroutes. Het CDA wil dat prioriteit wordt gegeven aan het veilig maken van schoolroutes met goede oversteekplaatsen, bijvoorbeeld bij de Steinhagenseweg. Samen met wijk- en dorpsplatforms worden knelpunten in kaart gebracht en aangepakt.

Het CDA wil kijken hoe sneller fietsverkeer (zoals e-bikes en snorfietsen) veilig een plek kan krijgen in het verkeer, bijvoorbeeld door fietssnelwegen. In de regio zorgt een goed fietspad voor toegang voor recreatieve fietsers. Het stallen van fietsen is nu alleen bij het station veilig en goed geregeld. Het CDA wil dat er in de binnenstad een of meer bewaakte fietsenstallingen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.