Fietsen

De omlegging van de Steinhagenseweg en de bouw van een fietstunnel bij de Steinhagenseweg-Beneluxlaan worden in 2022 afgerond. Daarmee wordt verkeer verder van de woonwijk door Woerden geleid. Bovendien zorgt het voor een veilige oversteekplek voor fietsers en voetgangers.

De nieuwe woningbouw op Middelland betekent dat er nieuwe verbindingen nodig zijn. Het CDA is voorstander van een fietsbrug die de Blekerijlaan over Singel en spoorlijn verbindt met het Stadshart.

Fietspaden naar de dorpen en andere steden moeten de komende jaren worden verbreed en verbeterd. Hiermee worden ze geschikt gemaakt voor de opkomst van elektrische fietsen en voor meer recreatief gebruik. Dit kan gedaan worden op het moment dat deze paden aan vernieuwing toe zijn.

Het CDA wil blijven investeren in de veiligheid van schoolroutes, zodat alle kinderen in Woerden veilig naar school kunnen lopen en fietsen.

Het CDA wil dat de centrumring veiliger wordt voor fietsers en beter over te steken is voor voetgangers. Het centrum moet goed bereikbaar zijn en blijven voor bestemmingsverkeer. De aanrijroutes naar de parkeergarages en Nieuwstraat, Rijnstraat en Wagenstraat zijn daarbij het belangrijkst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.