Groene Hart

Het CDA wil dat de gemeente zich inzet voor het behoud van boerenfamiliebedrijven in ons Groene Hart. We zijn tegen gedwongen uitkoop of onteigening van boeren. Een gebiedsgerichte aanpak van boeren en overheid is nodig om te werken we aan de opgaven van de energietransitie en bodemdaling.

Het Groene Hart is belangrijk voor recreatie, ontspanning en de economie van Woerden. We willen bij ontwikkelingen het Groene Hart zoveel mogelijk met rust laten, zodat dit gebied gebruikt kan worden voor voedselproductie en als leefgebied voor weidevogels.

Samen met boeren, ondernemers en de provincie zetten we ons in om de wandel-, vaar- en fietsmogelijkheden uit te breiden. We versterken recreatieve knooppunten zoals Landgoed Bredius en het Oortjespad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.