Harmelen

Harmelen heeft zijn mooie eigenheid in onze gemeente. Dat moeten we zo houden! De leefbaarheid in het dorp wordt gevormd door een sterke samenleving en veel activiteiten. Vanuit het Dorpshuis, Dezibel en H2O wordt veel georganiseerd en voor de jaarlijkse carnaval rukt inmiddels ook half Woerden uit. De komende jaren staan er belangrijke vraagstukken op de agenda die gaan over Harmelen: woningbouw, de ontwikkelingen in de Harmelerwaard en de energietransitie. Als CDA zetten we ons in voor het behoud van die eigen identiteit, voldoende woningbouw om het dorp leefbaar te houden, een sterk verenigingsleven en goed onderhoud van de openbare ruimte. Samen met het dorpsplatform bespreken we belangrijke ontwikkelingen en betrekken we de inwoners hierbij.

De tuinders in de Harmelerwaard zeggen dat ze in dit gebied geen toekomstperspectief zien voor hun bedrijfstak. De glastuinbouw zal hierdoor in de toekomst verdwijnen uit dit gebied. Dit betekent dat er de komende jaren gekeken zal worden welke ontwikkeling mogelijk is in plaats daarvan. Als CDA Woerden hebben we hier een duidelijke mening over: dit is dé kans om een groene buffer tussen Utrecht en Harmelen te realiseren. Deze buffer sluit dan aan op het Vijverbos en het recreatiegebied van Natuurmonumenten bij Haarzuilens. Wij willen samen met inwoners en ondernemers een visie ontwikkelen voor dit idee. Daarbij betrekken we ook de provincie. Grootschalige woningbouw (vanuit Utrecht) is wat ons betreft ontoelaatbaar: Harmelen moet niet aan Utrecht vastgroeien.

Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek over de toekomst van de Harmelerwaard hakken we een knoop door over de aanleg van een brug hier over de Oude Rijn. Het CDA is voorstander van de bouw van deze brug, omdat daardoor de bereikbaarheid verbetert. De grootte van de brug is afhankelijk van het toekomstige gebruikt.

Woningbouw is belangrijk voor starters in Harmelen en inwoners die binnen Harmelen willen verhuizen, bijvoorbeeld om een stapje groter of kleiner te gaan wonen. Afgelopen jaren zijn diverse woningbouwprojecten weer op gang gebracht. Het CDA wil deze woningbouw doorzetten. Plannen over woningbouw op De Hof van Harmelen en de Amaliahof moeten snel worden vastgesteld en in uitvoer gebracht.

Het CDA wil dat er samen met inwoners wordt gekeken naar nieuwe toekomstige locaties voor woningbouw. Deze kunnen stapsgewijs worden ontwikkeld voor de lokale woningbehoefte in de komende tien jaar.

De komende jaren wordt er een snelfietsroute aangelegd tussen Utrecht en Woerden. Harmelen gaat daar in twee richtingen van profiteren. Een belangrijk aandachtspunt voor het CDA is wel de veiligheid van alle weggebruikers op de plaatsen waar snelle fietsers door Harmelen rijden.

Het CDA Woerden heeft zich ingespannen voor vernieuwing van de verouderde brandweerkazerne. Wij willen dat er een locatie wordt bepaald voor een nieuwe kazerne en dat de bouw ervan snel gaat beginnen. Als er hierdoor ruimte vrijkomt in de Dorpsstraat, kan hier mogelijk woningbouw plaatsvinden.

Er zijn zorgen over de plaatsing van windturbines in de polder Reijerscop. Het CDA is geen principieel tegenstander van windenergie. De locatie Reijerscop heeft niet de voorkeur van het CDA, omdat de windturbines hier niet langs de snelweg A12 maar midden in polder zouden komen te staan. Zorgen van bewoners over geluid en slagschaduw moeten daarnaast ook beter worden meegenomen bij het maken van dit soort plannen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.