Integratie en opvang statushouders

Het CDA wil dat statushouders, als er veel tegelijkertijd aan onze gemeente worden toegewezen vanuit de asielzoekerscentra, in eerste instantie in een verzamelgebouw worden gehuisvest. Op deze manier kunnen we een piek in de taakstelling verdelen over meerdere jaren. Zo voorkomen we dat er een onevenredige extra vraag naar sociale huurwoningen ontstaat. Er kan zo ook beter gekeken worden naar de specifieke woonbehoefte van een statushouder (en eventueel zijn of haar gezin).

Woerden zorgt samen met Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart en Wij zijn Woerden voor een warme ontvangst voor statushouders. Het CDA wil dat we dit blijven doen.

We willen vasthouden aan de aanpak om nieuwkomers snel te laten starten met taalonderwijs. Ook willen we betrokkenheid in de samenleving blijven stimuleren, door werk of vrijwilligerswerk via Ferm Werk te zoeken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.